This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News 31-8 : bijeenkomst partners coalitie biodiversiteit

31 augustus komen alle partners van de coalitie biodiversiteit bij elkaar in museum Naturalis te Leiden. Ook wordt de website ambassadeursoorten gelanceerd!

Release date 26/08/2010

In museum Naturalis te Leiden vindt dinsdag 31 augustus de eerste landelijke bijeenkomst voor leden van de coalitie biodiversiteit plaats. Vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties komen naar Leiden om te kijken hoe ze biodiversiteit meer voor het voetlicht kunnen brengen. Men kan onder andere workshops doen op het gebied van bloggen en publiekscommunicatie. Ook kunnen deelnemers meer aan de weet komen over het duurzaamheidsoverleg politieke partijen en luisteren naar succesverhalen

 

Durf te Vragen
Bovendien nemen de partners deel aan een speciale bijeenkomst die Durf te Vragen heet.  Bedenker van het initiatief ’Durftevragen’, is Nils Roemen. „We hebben overvloed, maar vraag en aanbod komen niet samen”, ontdekte Roemen. „Bedrijven vervangen hun laptops en gooien de oude weg, terwijl een ander bedrijf subsidie aanvraagt voor nieuwe laptops”, noemt hij als voorbeeld. Het toverwoord: ’verbinden’. Durftevragen drijft op sociaal kapitaal. „Veel mensen hebben iets over: materiaal, hulp, kennis: als je mensen verbindt, kunnen ze het delen.”
Klik hier voor een stukje NOS journaal over Durf te Vragen. 

Ambassadeursoorten
Op deze dag wordt tevens de website www.ambassadeursoorten.nl gelanceerd. Deze website is ontwikkeld als onderdeel van het project Gemeentelijke ambassadeursoorten dat voortborduurt op de ervaringen van Brabantse en Vlaamse gemeenten.
Ambassadeursoorten zijn een leuke en effectieve manier gebleken om bij een groot publiek aandacht te vragen voor biodiversiteit. Dit project wil daarom álle Nederlandse gemeenten stimuleren om één of meer ambassadeursoorten te kiezen. Ambassadeursoorten kunnen gebruikt worden in gemeentelijke communicatie, bij educatieactiviteiten, voor citymarketing en vanzelfsprekend ook voor plannen en maatregelen gericht op behoud en herstel van de soorten en hun leefgebied.
Alle Nederlandse gemeenten worden uitgenodigd om mee te doen aan het project. Gemeenten die een ambassadeursoort gaan kiezen of al gekozen hebben, kunnen zich aanmelden en krijgen een eigen gemeentepagina op de website. Daarmee kunnen ze andere gemeenten inspireren om óók een ambassadeursoort te kiezen. Op een kaart van Nederland zal de landelijke voortgang van het project te volgen zijn. De gemeente Boxtel heeft het spits afgebeten en zich als eerste aangemeld.
Om gemeenten te ondersteunen bij het kiezen en gebruiken van een ambassadeursoort biedt de website ondermeer een handreiking en tal van praktijkvoorbeelden. Tevens wordt gemeenten een overzicht geboden van ondersteuningsmogelijkheden bij de keuze en het gebruik van ambassadeursoorten.
Het project is niet alleen gericht op gemeenten. Ook burgers en lokale groepen worden uitgenodigd om mee te doen. Dat kan bijvoorbeeld door de eigen gemeente op te roepen een ambassadeursoort voor biodiversiteit te kiezen in dit Internationale Jaar van de Biodiversiteit.

Onno Hoes – voorzitter van de Coalitie Biodiversiteit – heeft zich als projectambassadeur verbonden aan het project. Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van NovioConsult, SOVON Vogelonderzoek, De Vlinderstichting, RAVON, de Zoogdiervereniging, FLORON en de BLWG. Het ministerie van LNV (www.biodiversiteit.nl) heeft gezorgd voor de technische ontwikkeling van de website.  Gemeenten, diverse partners van de Coalitie Biodiversiteit en anderen hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd. De VNG verleent haar medewerking aan de publiciteit rond het project. Het project wordt ondersteund met een bijdrage van de Coalitie Biodiversiteit.