This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News 23 nieuwe gebieden voor Natura 2000

Op de valreep van het nieuwe jaar heeft Staatssecretaris Henk Bleker 23 zogeheten Natura 2000-gebieden, die van groot belang worden geacht voor de biodiversiteit, definitief aangewezen.

Concerned URL http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000
Release date 30/12/2010

Dat betekent dat nu 56 van de 166 gebieden die Nederland ooit bij de Europese Unie heeft aangemerkt als belangrijk voor de biodiversiteit, definitief zijn aangewezen als een Natura 2000-gebied. De lijst telt 162 gebieden op land en 4 in zee. De 23 nieuwe toegewezen gebieden zijn het resultaat van eerder beleid. In de huidige plannen van het kabinet is geen ruimte voor verdere aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden.

De Taskforce Biodiversiteit pleit in de aanbevelingen aan politieke partijen voor een robuste ecologische hoofdstructuur om verlies van biodiversiteit tegen te gaan.