This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Water in de stuwwal

Op donderdag 26-09 houdt Ben van de Weerd een lezing over water in de stuwwal in het Natuurmuseum. www.natuurmuseum.nl

Download as iCalendar

Period 26/09/2013
Event location Natuurmuseum Nijmegen Gerard Noodtstraat 121
Host Natuurmuseum Nijmegen
Contact person Maarten van de Ven
Email address: pr@natuurmuseum.nl
Phone: 024-3297070
Theme(s) Ecosystems
Target group(s) Families , Adults , Elderly

Op donderdag 26 september geeft Ben van de Weerd in het Natuurmuseum Nijmegen een lezing over water in de stuwwal. Waardoor kan water zich beter of juist slechter door de bodem bewegen? Waarom is het zo belangrijk om de neerslag en de grondwaterspiegel te meten? Het komt allemaal aan bod in deze lezing, die plaatsvindt in het kader van de expositie Beken & Sprengen. De lezing begint om 20.00 uur. De entree is € 3,50 inclusief consumptie.

De geologie van Midden-Nederland maakt de waterhuishouding van dit gebied erg gecompliceerd. Het ijsfront heeft in de Saalien-ijstijd enorme schubben bevroren materiaal voor zich uit en opzij geschoven. Hierdoor kwamen oorspronkelijk horizontaal afgezette lagen zand en klei scheef te staan. Dat maakt het moeilijk voorspellingen te doen over de aanwezigheid van water in dit gebied. Op korte afstand kunnen enorme verschillen in het grondwaterpeil optreden.

Van de Weerd stelt in deze lezing zaken aan de orde als het meten van de neerslag, het plaatsen van grondwaterstandsbuizen, het meten van de grondwaterspiegel en het meten van de hoeveelheid water die een beekje transporteert.Voor beherende instanties als gemeenten zijn deze metingen van groot belang bij het het maken van bestemmingsplannen en het afgeven van bouwvergunningen.

U kunt deze avond vanaf 19.30 uur terecht in het museum voor koffie en thee. De expositie Beken & Sprengen is nog tot en met zondag 29 september te zien in het Natuurmuseum.

Kijk voor meer informatie op www.natuurmuseum.nl

 

 

Noot voor de redactie: De meegestuurde afbeelding is rechtenvrij te gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pr-medewerker Maarten van de Ven, telefoon 024 - 3297070 of via pr@natuurmuseum.nl.