This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Wandelroute 6-10 km, Ruinen

See all locations on the map

Gemarkeerde wandelroutes langs de mooiste plekken van dit natuurgebied.

Download as iCalendar

Period [01/01/2010 - 01/01/2013]
Event location Ruinerweg, Echten
Host Staatsbosbeheer
Event URL http://www.staatsbosbeheer.nl/Activiteiten/Ruinen/Wandelroutes%206-10%20km.aspx
Theme(s)
Target group(s) Families , Adults
Type Walking-tour Walking-tour

Nog geen honderd jaar geleden was deze omgeving 'woest en ledig'. Er lagen uitgestrekte heidevelden en zogenaamde woeste gronden. In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw heeft hier op grote schaal heideontginning plaats gevonden. Deze ontginningen werden beplant met bos. Hoofddoel van deze bosaanleg was de productie van hout. Enkele delen zijn gespaard gebleven. Ze zijn in de huidige boswachterij terug te vinden als heide en veen en zijn aantrekkelijk door hun variatie en diversiteit. Voorbeelden zijn het Echtenerzand, de Gijsselterkoelen en het Bovenveen.
Staatsbosbeheer heeft een aantal wandelroutes uitgezet die u langs deze bijzondere plekken van de boswachterij Ruinen leiden.

  • Rode route (rood, 6 km). Door het Echtenerzand. Start: P-plaats Bovenveen, Ruinerweg, Echten.