This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Wandelroute 3km Schotsman

See all locations on the map

Download as iCalendar

Period [01/01/2010 - 01/01/2013]
Event location Campensweg, Kamperland
Host Staatsbosbeheer
Event URL http://www.staatsbosbeheer.nl/Activiteiten/Veerse%20Meer/Wandelroutes%20Schotsman%201-5%20km.aspx
Theme(s) Genetic Diversity , Others
Target group(s) Families , Adults , Elderly , Childeren, Primary Education , Childeren, Secondary Education
Type Walking-tour Walking-tour

De gemarkeerde wandelroutes van Staatsbosbeheer leiden u langs de mooiste plekjes van natuurgebied Schotsman aan het Veerse Meer. Na de afsluiting van de laatste dam (rond 1961) veranderde een groot schorrengebied met hier en daar wat duinvorming in een natuurterrein. Op de schrale, zandige bodem is het nu in het voorjaar blauw en paars van de orchideeën. Op de nattere plekken groeit duizendguldenkruid en parnassia en in de dichte bosjes die het open terrein afwisselen, broeden wielewalen, houtsnippen en ransuilen.

  • Gele route (3 km). Startpunt: werkschuur, Campensweg, Kamperland. Over goed begaanbare bospaden. Onderweg ziet u schrale graslanden met bijzondere flora. Hier en daar bosjes. Uitzicht over het Veerse Meer en het stadje Veere