This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event VVM Symposium: Van Afval naar Product

Wanneer is afval geen afval meer? Hier wordt aan gewerkt op Europees en nationaal niveau. Naast overheden, werken ook bedrijven aan mogelijkheden voor het recyclen van afvalstromen. Tijdens het symposium worden ervaringen, lessen, mogelijk- en onmogelijkheden op juridisch, technisch en andere terreinen verkend en uitgewisseld. Met o.a. Annemiek Tubbing (Tubbing Milieu-advies), Peter Broere (Branchevereniging Breken en Sorteren), Leon Korving (Aiforo), Jaap Koreman (AgentschapNL), RudyWagemans (Shell) en de Zuid-Afrikaanse Ross Bartley (BIR, JRC proces in Sevilla). Doet u mee?

Download as iCalendar

Period 11/10/2012
Event location Brabanthallen Den BOsch Diezekade 3
Host VVM - netwerk van milieuprofessionals | sectie Afval
See the agenda http://www.vvm.info/?pid=main&id=748&utm_source=biodiversiteit&utm_medium=web&utm_campaign=1011av
Event URL http://www.vvm.info/?pid=main&id=748&utm_source=biodiversiteit&utm_medium=web&utm_campaign=1011av
Contact person Sara Jantzen
Email address: bureau@vvm.info
Phone: 030-2322989
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

In de Europese Afvalstoffenrichtlijn (nr. 2008/98/EG) is geregeld wanneer een afvalstof niet langer als afvalstof wordt aangemerkt. De criteria worden op Europees of nationaal niveau uitgewerkt.

Op beide niveaus wordt eraan gewerkt om het bedrijfsleven de gewenste duidelijkheid te verschaffen, want ook het bedrijfsleven is bezig om bepaalde stromen afvalstoffen klaar te stomen voor een 'nieuw' leven als grondstof, bouwstof of een andere nieuwe functie.
Tijd om alle ervaringen, lessen, mogelijkheden en onmogelijkheden op juridisch, technisch en andere terreinen te verkennen en uitwisselen. Doet u mee?

Op dit symposium wordt aandacht gegeven aan het einde van afval in een juridisch kader, door Annemiek Tubbing, Tubbing Milieu-advies. Bouw- en sloopafval en de nationale criteria voor recyclinggranulaat wordt behandeld door Peter Broere van de BRBS en Leon Korving, Aiforo, spreekt over grondstofwinning uit slib.
Na de pauze behandelt Jaap Koreman, AgentschapNL, de ontwikkeling van de E-tool rondom het einde van afval. Rudy Wagemans, Shell, spreekt over de levenscyclus van zwavelbeton en Ross Bartley, vertegenwoordiger BIR, bespreekt de europese ontwikkelingen t.a.v. andere afvalstromen, zoals plastik, koper en glas.
De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie.

Meer informatie vind je op de website.

Het symposium vindt plaats op donderdag 11 oktober, van 14:00 tot 17:00.
Het symposium wordt georganiseerd door de VVM sectie Afval.
Inschrijven kan via de website van VVM, eerst inloggen of per e-mail bureau@vvm.info o.v.v. Aanmelden Afval tot Product 1011av.
Kosten excl. BTW. bedragen voor VVM-leden € 17,50 en voor niet-leden € 47,50, inclusief toegang tot de Milieubeurs.

Het evenement is ook op LinkedIn Events te vinden. Geef ook daar aan of je komt!

Graag tot ziens op deze bijeenkomst!