This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event VVM Café: Medicijnkringloop: de zorgsector aan zet!

See all locations on the map

Om de milieukringloop van geneesmiddelen en resistente bacteriën aan te pakken is een radicale verandering nodig in de manier waarop wij met geneesmiddelen omgaan. Kom naar dit VVM Café!

Download as iCalendar

Period 21/09/2016
Event location VVM bureau Arthur van Schendelstraat 758, Utrecht
Host VVM netwerk van milieuprofessionals | sectie Gezondheid & Milieu
Event URL https://www.vvm.info/?pid=main&id=1085&utm_source=biodiversiteit&utm_medium=web&utm_campaign=0921VVMC
Contact person Sara
Email address: bureau@vvm.info
Theme(s) Health , Ecosystems , Food
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Medicinale microverontreiniging is een complex, sectoroverstijgend probleem. Door lozing in water, bodem en lucht komen de stoffen en micro-organismen in ons milieu om vervolgens via het oppervlakte- en drinkwater en voedsel weer terug te komen bij mens en vee. De problematiek van deze vervuiling staat centraal tijdens een VVM-café op woensdag 21 september 2016 in Utrecht.
Meer info & aanmelden>>


De microvervuiling van het water en voedsel met medicijnresten baart steeds meer zorgen. Te meer daar nog veel onbekend is over deze sluipende vervuiling voor mens en dier. Wereldwijd wordt een cocktail van geneesmiddelen van humane en veterinaire oorsprong in (drink)water, bodem, voedselgewassen en lucht aangetroffen. Hetzelfde geldt voor tegen meerdere medicijnen resistent geworden bacteriën. Om deze problematiek aan te pakken is een radicale verandering nodig in de manier waarop wij met deze middelen omgaan. Probleem daarbij is dat medicijnen niet eenvoudig verboden of vervangen kunnen worden. Daarom is de zorgsector zelf aan zet om met een verantwoord antwoord op deze maatschappelijke uitdaging te komen.

Maar hoe kan de transitie naar een maatschappelijk verantwoorde omgang met medicijnen en in de gezondheidspraktijk ondersteund worden? Biedt het concept groene farmacie een antwoord op deze vraag? Tijdens dit VVM-café wordt ingegaan op de toxicologische, milieutechnische, gezondheidskundige en ethische invalshoeken van dit probleem. Ook laat een ziekenhuis (UMCU) zien wat men op dit gebied onderneemt.

Met Alfons Uijtewaal, consultant Stichting Huize Aarde, Neelke Doorn, filosofe TU Delft en Willem van der Werf, milieukundige UMC-Utrecht.