This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Voedsel voor tien miljard? Wie pakt de handschoen op?

See all locations on the map

Hoe kunnen we op den duur 10 miljard mensen op een houdbare manier voeden? En hoe zit het de komende decennia met de voedselzekerheid in ons eigen land? Deze vragen staan centraal tijdens het debat 'Voedsel voor 10 miljard: wie pakt de handschoen op?' dat de VVM-sectie Voedsel en Landbouw organiseert op woensdag 12 november.
Het debat wordt geleid door Evelijne Bruning (THe Hunger Project)

vvm.info

Download as iCalendar

Period 10/10/2014
Event location Nutshuis | Den Haag Riviervismarkt 5, Den Haag
Host VVM netwerk van milieuprofessionals | Sectie Voedsel & Landbouw
Event URL http://www.vvm.info/?pid=main&id=838&utm_source=biodiversiteit&utm_medium=web&utm_campaign=1112voc
Contact person Sara Jantzen
Email address: bureau@vvm.info
Phone: 030-2322989
Theme(s) Health , Ecosystems , Food
Target group(s) Adults

Hoe kunnen we op den duur 10 miljard mensen op een houdbare manier voeden? En hoe zit het de komende decennia met de voedselzekerheid in ons eigen land? Deze vragen staan centraal tijdens dit debat.

Voedselzekerheid staat door de wereldwijde afhankelijkheidsrelaties in de voedselsystemen onder toenemende druk, ook in Nederland. Dat komt onder meer door de gestegen vraag naar voedsel als gevolg van de bevolkingsgroei, verspilling en toenemende welvaart in opkomende economieën. Tegelijk heeft de wereld te maken met afnemende opbrengsten als gevolg van bodemdegradatie, verlies van landbouwgrond, klimaatverandering, slinkende watervoorraden en uitputting van fossiele brandstoffen en fosfaat.

Zijn het vooral kleine boeren in ontwikkelingslanden die door het verhogen en verduurzamen van hun productie de belangrijkste bijdrage kunnen en zullen leveren aan wereldwijde voedselzekerheid? Is het noodzakelijk dat onze vlees- en zuivelconsumptie sterk te verminderen? Hoe lang duurt het nog voordat fosfaat op is en de laatste watervoorraden uitgeput zijn? Is de winstmarge van Nederlandse boeren niet veel te klein waardoor ze gedwongen worden om grootschalig te produceren ten koste van het milieu, de kwaliteit en gezondheid? Kan de grootschalige gangbare landbouw net zo duurzaam worden als de agro-ecologische landbouw? Moeten we voor voedselzekerheid niet naar een zelfvoorzienend Europa omdat Nederland voor zijn voedselvoorziening sterk afhankelijk is van een onzekere, kwetsbare wereldmarkt? Het gaat dus om pittige kwesties, die ons allen aangaan. Aan een panel met vertegenwoordigers uit de voedselindustrie, landbouworganisaties, wetenschap, overheid en politiek zullen dan ook indringende vragen worden gesteld. Er is volop gelegenheid voor debat met de zaal.

De debatavond wordt geleid door Evelijne Bruning, directeur The Hunger Project. De avond wordt ingeleid door Frans van der Steen, voorzitter VVM-sectie Voedsel en Landbouw
Het panel bestaat uit:

  • Albert Jan Maat, voorzitter Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
  • Henk Westhoek, medewerker van de sector Water, Landbouw en Voedsel bij het Planbureau voor de Leefomgeving
  • Carl Hoyer, directeur Corporate Communications bij voedingsmiddelenconcern Royal Wessanen NV
  • Martijn Weijtens, plaatsvervangend directeur van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het Ministerie van Economische Zaken 
  • Henk Leenders, Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid
  • Gerard de Vries, adviserend lid Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid

Inschrijven & informatie: vvm.info
VVM-leden € 10,- | Studentleden € 4,- | Niet-leden € 15,- excl. btw
Wij vinden het leuk als u via dit Facebookevent aangeeft te komen, maar uw inschrijving dient via VVM (website of e-mail) te geschieden.