This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Van Blaarkop tot Kraaikop

See all locations on the map

Lespakket waarin de oorspronkelijke Nederlandse rassen centraal staan

Download as iCalendar

Period [01/01/2010 - 31/12/2012]
Event location Runderweg 6, Lelystad
Host Stichting Zeldzame Huisdieren
Event URL http://www.szh.nl/index.php?id=272,0,0,1,0,0
Contact person
Phone: 06-46150594
Theme(s) Genetic Diversity , Others
Target group(s) Childeren, Primary Education
Type Lesson series Lesson series

Kennismaken met de stal van ooit. Speciaal voor de (kinder)boerderij, voor een fokcentrum of educatief centrum, heeft de SZH de opdrachtenmap Van Blaarkop tot Kraaikop gemaakt. Uit de naam van de map kun je al opmaken dat: onze oorspronkelijke rassen centraal staan. Deze map kan gebruikt worden bij een bezoek van een groep leerlingen van de basisschool aan de boerderij. Er zitten allerlei opdrachten in over de verschillende soorten en rassen die op de boerderij voorkomen. Zo kunnen de kinderen uit de middenbouw bijvoorbeeld de naam van een schapenras of geitenras opzoeken aan de hand van een zoekkaart. De bovenbouw krijgt opdrachten zoals: welke dieren zou je kiezen als je beheerder van een boerderij bent en waarom? Hoe kun je zien of een koe voor het vlees of voor de melk gehouden wordt? En nog veel meer.
De map is ook geschikt voor de laagste klassen van het groenonderwijs. .

Natuurlijk is er ook een handleiding bij voor de leerkracht en korte achtergrondinformatie over de dieren. De map sluit aan bij het lesmateriaal voor scholen: Een Wereld door Verschil. Op de boerderij kunnen de kinderen de dieren waarmee ze in die lessenserie kennis gemaakt hebben, aan de hand van opdrachten verder bestuderen en komt de stal van ooit tot leven. Zo is de map ook 'levende geschiedenis op de boerderij'.