This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Seminar Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven

See all locations on the map

KPMG Sustainability en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), heten u van harte welkom op het seminar Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Biodiversiteit wordt een schaars goed voor ondernemingen. Als gevolg van de groei van de wereldbevolking en veranderende consumptiepatronen neemt de vraag naar voedsel  en agrarische grondstoffen toe. Landbouw en veeteelt verdringen steeds meer bossen en natuur; bovendien ontstaat op de lange termijn een tekort aan water en kan ook de klimaatverandering zorgen voor een aantasting van de ecosystemen.
 
Het seminar laat zien hoe bedrijven die zich bewust zijn van de waarde van en bedreigingen voor biodiversiteit op de lange termijn economisch succesvoller zijn. Het seminar biedt handvatten voor het identificeren van de kansen en risico’s, het uitvoeren van financiële analyses en toont het handelingsperspectief voor 9 Nederlandse (top)sectoren.

Download as iCalendar

Period 05/09/2012
Event location Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) - Atrium Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Host KPMG Sustainability & Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Contact person Sander Jansen
Email address: nl-fmteebnl@kpmg.nl
Theme(s) Ecosystems , Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Programma

Het programma van het seminar is als volgt:

 • De relevantie van biodiversiteit voor het bedrijfsleven: hoe bouwt u de business case?
  Jerwin Tholen (KPMG Sustainability)
 • Initiatieven van de overheid.
  Annemie Burger (Ministerie van EL&I)
 • Strategische uitdagingen voor het bedrijfsleven en de rol van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie.
  Rein Willems (Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie)
 • Innovatieve praktijk voorbeelden uit de business.
  Leo den Hartog (Nutreco), Lex Borghans (PURAC)

Waar en wanneer

Het seminar vindt plaats op woensdag 5 september van 16.30 tot 19.00 uur, bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te Den Haag (Bezuidenhoutseweg 30). Vooraf wordt u welkom geheten met een drankje, aansluitend is er tot circa 20.00 uur een borrel inclusief broodjes waarin u ook de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan de sprekers. Deelname aan het seminar is kosteloos. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 
Aanmelden

Wij willen u vriendelijk verzoeken om uw aanwezigheid vóór 22 augustus te bevestigen. Klik hier om uw naam en e-mail adres door te geven. Mocht u zelf verhinderd zijn, maar een collega willen uitnodigen voor het seminar dan kan dat ook: stuur naam en e-mailadres naar bovenstaand adres.
 
Wij zien van harte uit naar uw komst. 
 

Met vriendelijke groet,
 
Drs. R.P. van Brouwershaven, directeur Directie Natuur & Biodiversiteit, Ministerie van EL&I
Drs. B. Hendriksen, director KPMG Sustainability

Het seminar “Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven” is een vervolg op de onlangs verschenen publicatie ‘TEEB voor het Nederlandse Bedrijfsleven’ (KPMG), waarin aandacht wordt besteed aan de economische waarde van biodiversiteit voor 9 Nederlandse (top)sectoren. De publicatie kunt u hier nalezen.