This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Transitie in Groen, natuur in het levensverhaal van ieder kind

See all locations on the map

Het Groen Pedagogisch Beraad nodigt u uit om op donderdagmiddag 13 maart 2014 deel te nemen aan de werkconferentie Transitie in Groen met als thema:  hoe kunnen we natuur weer bewust deel laten uitmaken van het levensverhaal van ieder kind?

Tijd: 12.00-17.00 uur

Download as iCalendar

Period 13/03/2014
Event location Kasteel Groeneveld, Baarn Groeneveld 2, Baarn
Host Groen Pedagogisch Beraad
See the agenda http://www.groenepedagogen.nl/Groene_pedagogen/Programma.html
Event URL http://www.groenepedagogen.nl/Groene_pedagogen/Conferentie.html
Contact person
Email address: groen.pb@mail.com
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Een hut bouwen, in bomen klimmen en lekker buiten spelen en ravotten. Die zorgeloze jeugd gunnen we elk kind. Helaas groeien veel kinderen niet vanzelfsprekend zorgeloos meer op. Zij en hun opvoeders behoeven speciale zorg en begeleiding vanuit onderwijs of jeugdzorg. In deze tijd van virtuele ervaringen en een stedelijke leefomgeving is er steeds minder tijd en ruimte voor onbezorgd spelen en opgroeien. Groene pedagogen zien een grote pedagogische waarde in natuurrijke omgevingen voor opgroeiende kinderen. Natuur is van belang voor een harmonische ontwikkeling van kinderen. Een natuurrijke omgeving kan een preventieve rol spelen in opvoeding en onderwijs om kinderen een volwaardige en zorgeloze jeugd te bieden. In de huidige ontwikkelingen rondom jeugdzorg en passend onderwijs mogen we vanuit pedagogisch oogpunt de natuur dan ook zeker niet vergeten!

Het programma vindt u op www.groenepedagogen.nl

Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via: groen.pb@mail.com

De werkconferentie Transitie in Groen is een initiatief van het Groen Pedagogisch Beraad en wordt mede mogelijk gemaakt door
studenten van de Hogeschool Utrecht en JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling.

De conferentie is vooral bedoeld voor beleidsmakers en professionals werkzaam in jeugdzorg, jeugdbeleid, onderwijs, groenbeleid, natuur- en milieueducatie.

Kosten:125,00 euro, bij aanmelding vóór 15 februari 2014: €95,--