This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Training Biodiversiteit in actie

Tweedaagse training
Een Biodiversiteit Actieplan (BAP) is een manier om maatschappelijke belangen met ‘groen’ te verbinden. Denk hierbij aan gezondheid, vestigingsklimaat en sociale cohesie. In verschillende steden wordt deze manier van werken al met succes gebruikt om de leefomgeving te verduurzamen. Een BAP is een instrument waarmee je belanghebbenden kunt betrekken bij hun omgeving. Samen de dromen voor een gebied realiseren, initiatieven verbinden en gebruik maken van de energie in de samenleving. De rol die biodiversiteit en ecosysteemdiensten in het gebied (kunnen) vervullen staat hierbij centraal.

Waar en wanneer?

Locaties - data 1e trainingsdag

Amsterdam, 11 december 2012
Amersfoort, 13 december 2012
Zwolle, 17 december 2012
Den Bosch, 16 januari 2013

Locaties – data 2e trainingsdag

Amsterdam, 22 januari 2013
Amersfoort, 24 januari 2013
Zwolle, 30 januari 2013
Den Bosch, 27 februari 2013

Download as iCalendar

Period [11/12/2012 - 27/02/2013]
Event location Verspreid over Nederland Verspreid over Nederland
Host CREM en IVN
See the agenda http://www.biodiversiteit.nl/bap/aan_de_slag/training-biodiversiteit-actie
Event URL http://www.biodiversiteit.nl/bap/aan_de_slag/training-biodiversiteit-actie
Contact person Natasja Hulst
Email address: n.hulst@crem.nl
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Guest lecture / course Guest lecture / course

Kijk voor meer informatie over BAP op www.biodiversteitactieplan.nl en de korte animatie 10 goede redenen voor een 'Biodiversiteit Actieplan’. Tijdens deze tweedaagse training (verspreid over twee maanden) leer je in een interactieve setting:

  • hoe biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die het levert kan benutten om maatschappelijke doelen te realiseren;
  • hoe je op lokaal niveau partijen enthousiast kunt maken om samen aan de slag te gaan in eigen leefomgeving;
  • hoe je ideeën vertaalt naar concrete, gezamenlijke actie en daarvoor financiering en (bestuurlijk) draagvlak creëert.
Voor wie is deze training?
De trainingen vinden verspreid door het land plaats. De training is gericht op aanjagers, verbinders en arrangeurs. Dat zijn bijvoorbeeld lokale non-profit organisaties die actief zijn op het gebied van landschap, natuur en educatie (NME-professionals), ‘groene’ gemeenteambtenaren en gebiedsbeheerders.
 
Inschrijven
Aan de training zijn geen kosten verbonden. Er is plaats voor circa 25 personen per training, dus schrijf je snel in!
Lees hier meer informatie over de aanmelding, inhoud, data & locaties of mail naar Natasja Hulst van CREM via [n.hulst@crem.nl].

Deze training wordt georganiseerd door CREM en IVN in opdracht van het Ministerie van I&M en het programma NME en LvDO

Trainers:
Natasja Hulst (Unit Coördinator Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen bij CREM, www.crem.nl)
Luc Adolfse, senior communicatieadviseur en eigenaar van Samenm@ - Samen met Advies.
Annelien van der Meer, trainer en gespecialiseerd in het werken met en voor verschillende stakeholders.