This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Symposium Re-animating Thought

See all locations on the map

Het idee dat bomen, rotsen en rivieren een ziel hebben, noemen we animisme. Maar volgens antropoloog Tim Ingold omvat animisme meer dan dat. Deze tijd van crisis vraagt om verruiming van ons perspectief, en animisme doet dat. Op vrijdag 26 april organiseert de beeldende kunstmanifestatie Ja Natuurlijk een symposium over hoe we deze levenswijze kunnen (her)waarderen. Westerse religie en wetenschap hebben een breuk veroorzaakt tussen mens en niet-mens. Maar de sociaal-economische crisis vraagt om een verruiming van ons perspectief. Een verschuiving van ´menscentrisme´ naar een wereldbeeld waarin menselijke én niet-menselijke spelers een plaats hebben is een van de opties. (Her)waardering van animisme zou ons denken over de wereld radicaal kunnen veranderen. Animisme kent geen rangorde. Het gaat uit van netwerken waarin sociale en ecologische rechtvaardigheid onlosmakelijk verbonden zijn. Wat kan dit inzicht van samen in de wereld ons bijbrengen? Ja Natuurlijk wil met dit symposium een bijdrage leveren aan het ‘reanimeren’ van onze Westerse denkwijze.

Download as iCalendar

Period 26/04/2013
Event location Museon Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Host Kunstmanifestatie 'Ja, Natuurlijk'
Event URL http://www.duurzameagenda.nl/bericht.rxml?id=96671
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Je kan doorklikken naar http://ja-natuurlijk.com/site2/agenda/#post-nieuws-card-121, maar dat levert niets nieuws op. Geen toelichting, geen contactgegevens, zelfs geen begin- en eindtijd! Het staat ook niet op de agenda van Museon. Toch lijkt dit een interessant symposium, dus als je er echt heen wil, doorzetten maar!