This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Symposium 'Op weg naar de Omgevingswet'

See all locations on the map

De invoering van de Omgevingswet is ambitieus, maar komt steeds dichterbij. Wat houdt het in?
Ter gelegenheid van het speciale thema-nummer van Milieu over de Omgevingswet, organiseert VVM dit symposium die de verschillende kanten van de Omgevingswet belicht.

Download as iCalendar

Period 10/05/2012
Event location VVM bureau Arthur van Schendelstraat 800
Host VVM | netwerk van milieuprofessionals | sectie milieurecht & praktijk
See the agenda http://www.vvm.info/?pid=activities&utm_source=biodiversiteit&utm_medium=web&utm_campaign=0510mp
Event URL http://www.vvm.info/?pid=main&id=695&utm_source=biodiversiteit&utm_medium=web&utm_campaign=0510mp
Contact person Sara Jantzen
Email address: bureau@vvm.info
Phone: 030 - 232 29 89
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Door het ministerie van I&M wordt in samenwerking met andere ministeries gewerkt aan een nieuwe Omgevingswet. De programmadirectie Eenvoudig Beter heeft een ambitieuze planning meegekregen. In 2014 moet de nieuwe wet in werking treden. De wet vervangt een groot aantal bestaande wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen.

Alle reden voor de VVM om aandacht aan het onderwerp te besteden. Op 11 mei brengt de VVM een special van het blad Milieu over dit onderwerp uit. Door diverse auteurs wordt de Omgevingswet van verschillende kanten besproken.

Ter gelegenheid van het verschijnen van  de special organiseert de VVM op 10 mei 2012 van 13.30 uur tot 16.30 uur een symposium op haar nieuwe kantoorlocatie in Utrecht.

Wat: Symposium 'Op weg naar de Omgevingswet'
Wanneer: donderdag 10 mei 2012, 13:30-16:30 uur
Waar: VVM bureau, Utrecht
Aanmelden: VVM website
Geef ook via LinkedIn aan of je komt: http://linkd.in/GVbWcH