This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Symposium ‘Natuur en landschap in de energieke samenleving: de samenbindende rol van groene infrastructuur en landschapsdiensten’

See all locations on the map

p 18 december 2014, van 12.30 tot 15.00 uur, vindt in Wageningen een bijzonder symposium plaats over natuur en landschap in een participatieve samenleving. Daarbij gaat het om meer dan alleen beleidsjargon. De rol van burgers en bedrijven wordt op lokaal niveau steeds groter. De rol van de overheid daarentegen steeds kleiner. Toch zijn ze met elkaar verbonden, en van elkaar afhankelijk. Hoe zorgen we dan voor de broodnodige samenwerking en samenhang? Daarover gaat dit symposium.

Download as iCalendar

Period 18/12/2014
Event location Gebouw Lumen Droevendaalsesteeg 3a, 6708 PB Wageningen
Host WUR/Alterra
Event URL http://www.wageningenur.nl/nl/activiteit/Symposium-Natuur-en-landschap-in-de-energieke-samenleving-de-samenbindende-rol-van-groene-infrastructuur-en-landschapsdiensten.htm
Contact person Astrid Polman
Email address: Astrid Polman@wur.nl
Theme(s) Ecosystems , Others
Target group(s) Adults

Afscheid Paul Opdam

Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Paul Opdam, onderzoeker Blauwgroene infrastructuur bij Alterra en hoogleraar Landschap en ruimtelijke planning bij Wageningen University. Na het symposium zal Paul zijn afscheidsrede uitspreken in de Aula van Wageningen University.

Het symposium is van 12.30 tot 15.00 uur in Gebouw Lumen 1+2 (gebouwnummer 100). Om 16.00 uur is de afscheidsrede in de Aula van Wageningen UR (gebouwnummer 362). 

Programma symposium:

In de samenleving ontstaan in snel tempo lokale initiatieven gericht op het ontwikkelen van een duurzame omgang met natuur en landschap. De overheid wil dat stimuleren. De opgave is, al die initiatieven te verbinden zodat synergie ontstaat en samenhang op een hoger schaalniveau. Maar hoe stimuleer je samenwerking tussen partijen met uiteenlopende belangen en visies op de toekomst, en op verschillende schaalniveaus? Hoe belangrijk is zelfsturing naast marktmechanismen en formele regels? Hoe ontstaat uit kleine initiatieven een fundamentele transitie naar duurzaamheid?

Sprekers:

  1. mr. J.F. (Han) Weber, Gedeputeerde Groen, Water, Kust, Cultureel Erfgoed en Media Zuid Holland.
    Experimenten met nieuwe rollen van de overheid
  2. Prof. Dr. Katrien Termeer, Hoogleraar Bestuurskunde Wageningen UR.
    Zelfsturing
  3. Dr. Eveliene Steingrover, Alterra Wageningen UR
    Nieuwe inzichten uit onderzoek van Alterra: stimuleren van zelfsturing met behulp van landschapsdiensten en groene infrastructuur
  4. Paneldiscussie waaraan vertegenwoordigers van verschillende partijen deelnemen

Aanmelden symposium

Als u het symposium wilt bijwonen, verzoeken wij u om uiterlijk vóór 8 december 2014 het formulier op de website in te vullen, of een mail te sturen naar astrid.polman@wur.nl. Voor de afscheidsrede in de Aula hoeft u zich niet aan te melden.