This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Symposium 'De relatie tussen mens en natuur in een verstedelijkte samenleving'

Op vrijdag 19 april 2013 in Gebouw Gaia, Wageningen Universiteit, Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen

Voorlopige programma met voorlopige titels:

13.30: Opening door Frank Berendse
13.40: Marjolein Kloek: De relatie van allochtone jongeren tot de Nederlandse natuur
14.10: Arjen Wals: Natuureducatie in een veranderende samenleving
14.40: Tracy Metz: Ruimtelijke ordening, leasure en natuurbeleving
15.10: Theepauze
15.40: Irene van Lippe-Biesterfeld: gedachtewisseling met jongeren over hun relatie met de natuur; moderator: Matthijs Schouten
16.20: Uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene
16.40: Receptie

Download as iCalendar

Period 19/04/2013
Event location Gebouw Gaia, Wageningen Universiteit Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen
Host Heimans en Thijsse Stichting
Event URL http://www.heimansenthijssestichting.nl/symposiumrelatiemensnatuur.php
Contact person Anneke Meijer
Email address: anneke.meijer@wur.nl
Theme(s)
Target group(s)

Aanmelding voor deelname bij Anneke Meijer. De kosten zijn €7,50 (voor studenten €2,50); graag overmaken op ING 3831069 t.n.v. de Heimans en Thijsse Stichting o.v.v. symposium.