This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event "Sturen zonder geld in de regio": Congres Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Sterke duurzame regios
Duurzame ontwikkeling op regionaal niveau heeft de toekomst. Zo gaf het kabinet recent een financiële impuls van 1,5 miljard voor de ontwikkeling van de economische ‘topsectoren’. Ook op andere gebieden, is de verschuiving van verantwoordelijkheden naar de regio een feit. Deze ontwikkeling biedt regio’s meer zeggenschap en kansen voor duurzame groei. Kansen om uit te groeien tot sterke duurzame regio's.

Download as iCalendar

Period 09/06/2011
Event location Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
Host programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO)
See the agenda http://www.congreslvdo.nl/index.php?p=programma
Event URL http://www.congreslvdo.nl/index.php
Contact person Cees van Straaten
Email address: secretariaat@congreslvdo.nl
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Sterke duurzame regios
Duurzame ontwikkeling op regionaal niveau heeft de toekomst. Zo gaf het kabinet recent een financiële impuls van 1,5 miljard voor de ontwikkeling van de economische ‘topsectoren’. Ook op andere gebieden, is de verschuiving van verantwoordelijkheden naar de regio een feit. Deze ontwikkeling biedt regio’s meer zeggenschap en kansen voor duurzame groei. Kansen om uit te groeien tot sterke duurzame regio's.

Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunt deze regionale transitie met verschillende methoden en technieken. Het programma bevordert kennisuitwisseling tussen de regio’s en biedt een netwerk aan experts op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Tijdens het congres worden vanuit verschillende perspectieven de nieuwe kansen voor de regio besproken, vooral op het gebied van regionale economie, ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer. Hierbij zal de samenwerking overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen en ‘al het ondernemende potentieel van de maatschappij’ een belangrijk aandachtspunt zijn.

Doel sturen zonder geld
Het doel van de bijeenkomst is inzichtelijk te maken dat sociaal instrumentarium (co-creatie, participatie, communicatie, educatie etc.) effectief bijdraagt aan de versterking van duurzame regio's en topsectorengebieden.

Er is in Nederland zeer veel ervaring, met name op het niveau van provincies en regio's, om hiermee regionaal invulling te geven aan het aspect duurzaamheid. Het gaat hier om het (leren en doen) van het gehele proces van agendavorming tot uitvoering. Het gaat deze bijeenkomst in het bijzonder over methoden van samenwerking en organisatie om deze gezamenlijke agenda's ten uitvoer te brengen.

Tijdens deze bijeenkomst spitsen we de inzet van sociaal instrumentarium toe op co-creatie tussen bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen, overheden en burgers. Deze manier van organiseren is ook vanuit overheidsperspectief interessant omdat met deze 'netwerksturing' relatief weinig geld gemoeid is. Populair gesteld. "Sturen zonder geld".

Voor wie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor strategische professionals uit onder andere provincies, gemeenten of rijksoverheid met een brede oriëntatie en een open mind. Bent actief bezig met de toegevoegde waarde van co-creatie en samenwerking én projectleider, ontwerpleider, strategisch adviseur, raadslid of statenlid, bedrijf met regionale ambities, regionaal regisseur, regionaalverbindingsofficier of inhoudelijk betrokken op de gebieden regionale economische ontwikkeling, waterbeheer en gebiedsontwikkeling dan vragen wij u om snel aan te melden.