This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Stenen en fossielen zoeken met het Natuurmuseum

See all locations on the map

Stenenliefhebbers opgelet! Op zondag 6 oktober 2013 organiseert het Natuurmuseum voor de laatste keer dit jaar een stenenzoekexcursie naar de grindwinninglocatie van Delta K3 Industriezand bij Emmerich (Duitsland). De excursie duurt van 10.30 uur tot 14.30 uur en is geschikt voor personen van 8 jaar en ouder.


Download as iCalendar

Period 06/10/2013
Event location Delta K3 Industriezand Emmerich
Host Natuurmuseum Nijmegen
Contact person Tessa-Faye Buck
Email address: tessa.faye.buck@natuurmuseum.nl
Phone: 0243297070
Theme(s) Others
Target group(s) Families , Adults , Elderly , Childeren, Primary Education , Childeren, Secondary Education

Op de grote stortberg zijn zwerfstenen tot ongeveer 15 centimeter groot te vinden. De stenen zijn met de Rijn en de Maas meegekomen uit Duitsland, België en Frankrijk, of zijn door het vroegere landijs uit Zweden en Finland aangevoerd. In deze bijzonder kleurrijke en diverse stenenverzameling zijn, naast bont gekleurde granieten en kwartsieten ook zwerfsteenfossielen te vinden. Ook worden er regelmatig stukken botmateriaal gevonden. Dat kunnen restanten zijn van mammoeten en andere dieren uit de laatste ijstijd, maar ook botten van allerlei dieren die tot in de vorige eeuw geleefd hebben, zoals koeien en paarden. Tussen het fijne grind wordt hier af en toe zelfs een haaientand gevonden!

Vooraf krijgen de deelnemers een korte uitleg over het bedrijf en de stenen en fossielen die je er kan vinden. Hierna kan er op de grote stortberg naar hartenlust gezocht worden en is alle gelegenheid tot vragen stellen aan de excursieleiders, die ook graag helpen bij het determineren van de vondsten.

 

De kosten bedragen € 3,- per persoon. Kinderen tot 15 jaar, Vrienden van het museum en leden van de GEA - Kring Arnhem/Nijmegen betalen € 2,- per persoon. Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden bij het Natuurmuseum: info@natuurmuseum.nl of 024-3297070.

 

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Xander de Jong, conservator geologie/mineralogie, telefoon 024 - 3446556 (na 17.00 uur) of via e-mail: dejongxander@gmail.com.