This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Seminar Vrijwillige ‘No Net (Biodiversity) Loss’, 'Leren om te compenseren'

Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan behoud van biodiversiteit?

De Task Force Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, aangesteld door het kabinet om beleidsadviezen te genereren op het gebied van Biodiversiteit, heeft begin 2010 het project ‘ No Net Loss-initiatief’ gestart teneinde (vrijwillige) biodiversiteit compensatie meer over het voetlicht te krijgen en er methodologisch en praktisch ervaring mee op te doen in de Nederlandse context. In het najaar 2010 resulteert dit in de eerste resultaten (‘No Net Loss-plannen’) en ervaringen: een mooi moment voor een bredere evaluatie.

Aanmelden is mogelijk via VVM activiteiten (eerst inloggen). Of u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar bureau@vvm.info. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail.

Kosten: VVM leden € 20,- / Studentleden gratis / Niet leden € 70,- excl. BTW. Bij annulering na 22 oktober 2010 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Download as iCalendar

Period 29/10/2010
Event location Antropia, Driebergen Hoofdstraat 8 3972 LA Driebergen
Host Vereniging van Milieudeskundigen (VVM)
See the agenda http://www.vvm.info/main.php?id=531
Event URL http://www.vvm.info/activities.php?id_item=221&id_date=266
Contact person Mark van Oorschot
Email address: bureau@vvm.info
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Het wordt steeds duidelijker dat het behoud van Biodiversiteit in ons aller belang is, zowel van de maatschappij als van bedrijven. Biodiversiteitsbehoud is ook voor bedrijven van belang, al was het alleen maar omdat er voor veel  activiteiten een input vereist is vanuit de omringende ecosystemen (ruimte, water, bodem, biomassa) en er resten van bedrijfsprocessen (afvalwater, emissies, reststoffen) moeten worden opgeruimd.
Ook wordt steeds duidelijker dat er eigenlijk altijd, zelfs als men zich keurig houdt aan wet- en regelgeving, onder aan de streep biodiversiteitverlies op treedt. Is het niet direct door bijvoorbeeld het ruimtebeslag van een activiteit, dan is het wel indirect, via drukfactoren als lozingen of verstoring, of via aanleverende bedrijven via de productketen.
Als het mogelijk zou zijn om, transparant aantoonbaar, een bedrijfsactiviteit zo vorm te geven dat er onder aan de streep geen sprake is van biodiversiteitverlies (‘No Net Loss’), dan zou er veel gewonnen kunnen worden. In de praktijk zal dit zelden lukken met alleen mitigerende maatregelen. Dan kan je overwegen om compensatiemaatregelen in te zetten om het resterende verlies ongedaan maken.
Het compensatieprincipe is relatief nieuw en niet onomstreden. Biodiversiteit is vaak lastig te meten, de ene soort kan je niet zomaar uitwisselen voor een andere of op een ander plek in de wereld, compensatie moet zeker niet in de plaats van mitigeren komen.

Doelstellingen

  • Kennis nemen en bediscussiëren van de methodiek van compensatie van biodiversiteitverlies;
  • Bediscussiëren van de resultaten en (voorlopige) conclusies van de No Net Loss-initiatief pilot projecten;
  • Uitwisselen van eigen ideeën en ervaringen met betrekking tot (de al dan niet vrijwillige) compensatie van biodiversiteitverlies in projecten of (industriële) activiteiten waarin de deelnemers hebben gewerkt;
  • Professionele discussie over de wenselijkheid, positionering en mogelijkheden van compensatie van biodiversiteitverlies verbreden en verdiepen.

Doelgroep
(Milieu)professionals die betrokken zijn of kunnen worden bij de beoordeling van biodiversiteitverlies als gevolg van projecten of bedrijfsactiviteiten en/of bij het ontwikkelen of beoordelen van maatregelen ter verdere reductie of compensatie van dat verlies: adviseurs/adviesbureaus, overheden, bedrijven.  

Voorlopig Programma
13.30 uur    Ontvangst
14.00 uur    Welkomstwoord
14.05 uur    No Net Loss initiatief – korte inleiding (Bopp van Dessel)
14.15 uur    Presentatie Business case (spreker nader in te vullen)
14.45 uur    Compensatie van biodiversiteit – een update (Prof. Steven de Bie)- Biodiversiteit vanuit bedrijven bezien- Compensatie van verlies aan biodiversiteit: waarom en hoe?- No Net Loss-initiatief methodePlenaire discussie
15.45 uur    Pauze
16.00 uur    Interactieve Workshops, in 2 rondes:·    Principiële en ethische dilemma’s·    Praktische obstakels, moeilijkheden, mogelijkheden en oplossingen
17.00 uur    Plenaire discussie: conclusies en afronding
17.30 uur    Borrel

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van
·    No Net Loss-initiatief
·    IUCN-NL
·    MER-commissie
·    VVM sectie Biodiversiteit