This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Seminar No Net Loss

Voor dit seminar zijn 80 plaatsen beschikbaar; uw plaats wordt gereserveerd op volgorde van binnenkomst van uw aanmelding. Aan het seminar zijn geen kosten verbonden. Aanmeldingen naar barbara.wevers@gemeynt.nl

Download as iCalendar

Period 20/03/2012
Event location Antropia, Driebergen Antropia, Driebergen
Host De Gemeynt
Event URL http://www.gemeynt.nl
Contact person Barbara Wevers
Email address: barbara.wevers@gemeynt.nl
Phone: (0)55 3012692
Theme(s)
Target group(s) Adults

Biodiversiteit en bedrijfsleven – er gebeurt nogal wat op dit terrein. De aandacht groeit voor biodiversiteit als randvoorwaarde in het besluitvormingsproces van bedrijven. Er wordt steeds kritischer gekeken naar de invloed van bedrijfsactiviteiten op biodiversiteit. En de ervaring met compensatie van biodiversiteitverlies als gevolg van bedrijfsactiviteiten groeit.
Wij hebben afgelopen jaren ervaring opgedaan met vrijwillige biodiversiteitcompensatie, via ons No Net Loss-initiatief. We hebben geconcludeerd dat ‘No Net Loss’ oftewel biodiversiteitsneutraal ondernemen een kansrijk en praktisch toepasbaar concept is. Het integreert behoud en beheer van biodiversiteit in de bedrijfsvoering, met als resultaat dat de netto invloed van de bedrijfsactiviteiten op biodiversiteit nul of zelfs positief is. In het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen neemt No Net Loss dan ook een vooraanstaande plaats in: de Taskforce bepleit de ambitie om het Nederlandse bedrijfsleven in 2020 biodiversiteitneutraal te laten zijn.


Er moet uiteraard nog het een en ander worden verfijnd aan het concept, aan de methode, en aan de randvoorwaarden die realisatie van de No Net Loss-ambitie door bedrijven mogelijk maakt. Daarover willen we graag met u van gedachten wisselen, tijdens het No Net Loss-seminar dat wij op 20 maart 2012 organiseren. Het seminar wordt georganiseerd door prof. Steven de Bie, dagvoorzitter is Jan Paul van Soest. Een gedetailleerd programma krijgt u eind februari toegestuurd. We nodigen u graag voor dit seminar uit.


Ter voorbereiding hebben wij een enquête gehouden onder een brede groep professionals die bij de thema's bedrijf en biodiversiteit en biodiversiteitcompensatie betrokken zijn. We hebben hen gevraagd hoe ze de huidige situatie beoordelen, en hoe ze de toekomst zien. Tijdens het seminar zullen we een deel van de - soms verrassende – resultaten aan u voorleggen en met u bespreken De uitkomsten van dit seminar verwerken wij later in het boek ‘Biodiversiteitsneutraal ondernemen’.