This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event S+RO Live #6: Blue Economy: Duurzaamheid verschiet van kleur, Groen verandert in blauw

Duurzaamheid verschiet van kleur; groen verandert in blauw. Hierbij wordt slimmer gebruikt gemaakt van lokaal aanwezige materialen, energie, arbeid en natuurlijke technieken. Lineaire processen veranderen in circulaire processen, de consumer society in een civic economy en financieel rendement in maatschappelijk rendement. Met als uiteindelijk resultaat zowel economische kansen als een schoner milieu en socialere samenleving. Deze manier van denken resulteert niet alleen in het kweken van paddenstoelen op koffiedik maar is ook op grotere schaal van invloed op stad en ommeland, zo laat de S+RO-special over Blue Economy zien.


Wanneer:  ma 20 jan '14 20:00

Waar: Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Grote Zaal

Download as iCalendar

Period 20/01/2014
Event location Pakhuis De Zwijger Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Host Pakhuis de Zwijger en Platform31
See the agenda http://www.dezwijger.nl/91209/nl/s-ro-live-6-blue-economy
Event URL http://www.dezwijger.nl/91209/nl/s-ro-live-6-blue-economy
Contact person
Email address: info@dezwijger.nl
Phone: 020 624 63 80
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Tijdens S+RO Live #6 staat de betekenis van de Blue Economy voor stad en ommeland centraal. Hoofdredacteur Jaap Modder verkent de kansen in een gesprek met enkele auteurs (zie onderstaande afbeelding). De volgende statements komen daarbij aan de orde:

‘In een circulaire stad worden lineaire processen vervangen door circulaire processen, waardoor stedelijk systemen gelijkenissen gaan vertonen met ecologische systemen. Dergelijke systemen maken de stad niet alleen duurzamer, maar ook minder afhankelijk en kwetsbaar.’ (Jan Jongert, Superuse Studios)

‘De ommezwaai naar een circulaire stad kan niet zonder een ommezwaai binnen de economie.’ (Gunter Pauli, ZERI - Zero Emissions Research and Initiatives - en Joost Beunderman, 00:/ [zero zero])

‘De lokale economie wordt aangezwengeld door meerwaarde te creëren uit dat wat plaatselijk voorhanden is. Een revolutie in het economisch denken waarbij het eerder gaat om herorganisatie dan om schaalvergroting.’ (Gunter Pauli, ZERI - Zero Emissions Research and Initiatives)

‘De meest aansprekende voorbeelden van de Blauwe Economie veranderen de verhouding tussen de burger en de economie. De burger neemt een steeds belangrijker rol in een groeiende reeks domeinen: van zorg tot openbareruimtebeheer. De transitie naar een blauwer economie voltrekt zich dus grotendeels buiten de overheid om, met slimme ondernemers en cocreërende burgers.’ (Joost Beunderman, 00:/ [zero zero])

‘De realisatie van een transitie richting een Blauwe Economie ligt bij ieder zelf. Of je nou een stedenbouwer, ondernemer, woningbouwcorporatie, burger, architect, buurtschool of energiebedrijf bent. We kunnen de transitie versnellen, simply by getting ourselves involved.’ (Iris Schutten, redacteur S+RO en Studio Iris Schutten)

Toegang is gratis. Meld je voor dit programma aan via http://www.dezwijger.nl/91209/nl/s-ro-live-6-blue-economy

Gelijktijdig met het tweemaandelijks verschijnen van het magazine Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening vindt er een live editie plaats in Pakhuis de Zwijger.

S+RO Live is een coproductie van Pakhuis de Zwijger en Platform31, de uitgever van het vakblad S+RO (Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening).