This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Rondleiding botanische tuin de Kruidhof

See all locations on the map

Zaterdag 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit, zal er om 10.30 en 14.30 uur een rondleiding gegeven worden waar biodiversiteit centraal staat.

Download as iCalendar

Period 22/05/2010
Event location Schoolstraat 29B, Buitenpost
Host Botanische tuin De Kruidhof
Event URL http://www.dekruidhof.nl/agenda/dag-van-de-biodiversiteit-rondleidingen-189.html
Theme(s) Genetic Diversity
Target group(s) Families , Adults , Elderly , Childeren, Primary Education , Childeren, Secondary Education
Type Guided tour Guided tour

Dag van de biodiversiteit: rondleidingen

Collectiebeheer kruidachtige planten De Kruidhof helpt biodiversiteit.

Wereldwijd loopt de biodiversiteit terug. Volgens deskundigen vindt het verlies van plant- en diersoorten, vergeleken met de natuurlijke afname, inmiddels duizend keer zo snel plaats. In het verlengde van de Europese doelstellingen wil de Nederlandse vereniging van Botanische Tuinen (NVBT), waarvan ook De Kruidhof lid is meewerken om de zogenaamde rodelijstplanten in haar collecties op te nemen en hierover goede educatie te verlenen. Op 22 mei is de dag van de biodiversiteit.

Vanuit de overtuiging dat biodiversiteit een onmisbare voorwaarde is voor het leven en dat biodiversiteit een belangrijke educatieve waarde heeft voor botanische tuinen, heeft De Kruidhof een geheel nieuw terrein ingericht om de biodiversiteit van de Noardelike Fryske Wâlden na te bootsen. Deze nieuwe Heemtuin is een soort “blijf-van-mijn-lijfhuis” voor planten die van nature in dit gebied voorkomen.

De Nederlandse vereniging van botanische tuinen is momenteel bezig om alle zogenaamde rodelijst-planten in kaart te brengen en hiervan in botanische tuinen rodelijst-tuinen aan te leggen. Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn voor een beperkt aantal soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. De Kruidhof tracht de rodelijst-planten, door het juiste grondklimaat te ontwikkelen, in de nieuwe heemtuin te verkrijgen. Ook door uitwisseling van zaden met andere botanische tuinen zal een bijzondere rodelijst-vegetatie tot stand komen in de heemtuin van De Kruidhof. Vanaf eind mei zullen de eerste bloemen, waaronder verschillende soorten orchideeën gaan bloeien.

Zaterdag 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit, zal er om 10.30 en 14.30 uur een rondleiding gegeven worden waar biodiversiteit centraal staat.

Om de achteruitgang van biodiversiteit wereldwijd tegen te gaan is in 1992 door de Verenigde Naties het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) gesloten. Daaraan doen 168 landen actief mee. In 2005 hebben deze landen zich ten doel gesteld om in 2010 voor zover mogelijk een halt toe te roepen aan de snelheid waarmee biodiversiteit verloren gaat. De Europese Unie heeft in navolging daarvan besloten de achteruitgang zelfs geheel te willen stoppen in 2010. Dat doel is niet bereikt. Naar verwachting zullen dit najaar, tijdens de 10e conferentie van het CBD in Nagoya (Japan), nieuwe afspraken worden gemaakt over verdere acties. De Kruidhof werkt samen met het steunpunt voor Natuur- en Milieu educatie en  is hierbij actief betrokken.

Meer informatie: http://www.biodiversiteit.nl/