This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Presentatie OECD Outlook door Simon Upton, directeur OESO

3 april 2012
NPrio+20

Op 3 april komt Simon Upton, directeur Milieu van de OESO, naar Nederland. Upton presenteert OECD Outlook voor Nederlandse deskundigen en de pers. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Planbureau voor de Leefomgeving en het Nationaal Platform Rio+20 organiseren de bijeenkomst.
Sprekers zijn onder meer Louise Fresco, voorzitter Nationaal Platform Rio+20 en Ewald Wermuth, directeur IDH. Bernard ter Haar, directeur-generaal Milieu en Internationaal, zal namens het ministerie van IenM zal reageren op het rapport. Maarten Hajer

Wat: discussie met Simon Upton
Wanneer: 3 april, van 14.30 – 17.00 (aansluitend borrel)
Waar: Den Haag (precieze locatie volgt)

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie. De voertaal is Engels. De locatie ligt nog niet vast maar zal goed bereikbaar zijn en zich in het centrum van Den Haag bevinden. Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving, leidt de discussie.

Deelname is uitsluitend mogelijk via het inschrijfformulier op onderstaande website. Deelname gaat op volgorde van aanmelding. U ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging vergezeld van een routebeschrijving. Zonder bevestiging kunt u helaas niet deelnemen.

Download as iCalendar

Period 03/04/2012
Event location Den Haag Volgt (Den Haag)
Host Ministerie Ien M, PBL en het Nationaal Platform Rio+20
Event URL http://www.nprio2012.nl/agenda/3-april
Theme(s) Others
Target group(s) Adults

Simon Upton, directeur OESO

De OECD Outlook geeft inzicht in wat ons de komende veertig jaar te wachten staat. Deze gezamenlijke productie van de OESO en PBL laat zien welke gevolgen demografische en economische trends hebben op het milieu. De Outlook verschaft beleidsmakers een praktische handreiking om een duurzamere weg in te slaan. De analyse in de Outlook past binnen de doelen en acties van de EU in aanloop naar Rio+20. Daarbij is vooral maatwerk van belang omdat acties en doelen moeten passen bij diverse landen en gebieden. Concrete zaken zijn bijvoorbeeld groene publieke aanbesteding, duurzame consumptie en productie en duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen.