This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Noordzeecongres 2014

See all locations on the map

Minister Melanie Schultz van Haegen opent op 13 maart het Noordzeecongres georganiseerd door het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON). Het belooft een inspirerende dag te worden, want het congres staat in het teken van de toekomst van de zee.

Wat staat ons de komende jaren te wachten met de opgave voor duurzame energie? Hoe willen we de Noordzee van de toekomst zien? Welke mogelijkheden zijn er voor innovatie en meervoudig ruimtegebruik? En hoe kunnen we de komende decennia, door intelligent en constructief samen te werken, de Noordzee op duurzame wijze maatschappelijk en economisch nóg rendabeler maken?

Download as iCalendar

Period 13/03/2014
Event location Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag
Host Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON).
Event URL http://www.linkedin.com/groups/Noordzee-2050-Gebiedsagenda-6518311?home=&gid=6518311&trk=groups_most_popular-h-logo&goback=%2Emid_I963268839*420_*1_*1_*1%2Egmp_6518311
Contact person
Email address: Noordzeecongres2014@minienm.nl
Theme(s) Ecosystems , Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Belangenorganisaties, bedrijven, wetenschappers en projecten worden uitgenodigd hun verhaal te doen. Dat kan op verschillende manieren: voor elk wat wils. Deelnemers bepalen zelf hun route langs en door deze verhalen. Tijdens hun reis halen en brengen de deelnemers ideeën.

  • Netwerklunch
  • Paneldiscussies ‘Van droom naar daad’. In vijf themasessies scherpen de deelnemers samen met het panel aan wat de opgaven en maatregelen zijn. Thema’s zijn: (1) Noordzee natuur, (2) Energie van zee, (3) Multifunctioneel gebruik, (4) Export en (5) Zee en land.
  • Slotdebat ‘De zee stroomt verder’

Sinds de zomer wordt met stakeholders, kennisinstellingen en regionale overheden gewerkt aan de toekomst van de zee. Dit wordt gebruikt om de Noordzee 2050 Gebiedsagenda te ontwikkelen. De drie werkbijeenkomsten in januari en februari 2014 dragen inhoudelijk verder bij aan het Noordzeecongres. Het gesprek over de toekomst van de zee wordt ook op onze LinkedIn-site gevoerd. U bent van harte uitgenodigd in deze discussie al uw bijdrage te leveren en om aanwezig te zijn bij de werkbijeenkomsten.

Link: LinkedIn

Meldt u zich alvast aan als deelnemer van het congres! U kunt zich desgewenst ook gelijk aanmelden om uw eigen verhaal te doen via een van de aangeboden werkvormen. Hierover adviseren wij u graag.

Link: aanmelding Noordzeecongres 2014

We stellen uw aanwezigheid erg op prijs. Voor nadere vragen kunt u een mail sturen naar Noordzeecongres2014@minienm.nl