This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event New Forests for People, studiedag VTB

Dit seminar zal aandacht schenken aan de verschillende onderwerpen, conflicten en oplossingen die zijn gevonden met betrekking tot Nieuwe Bossen door middel van concrete ontwikkelingen, projecten en initiatieven uit het veld. De vraag is of en hoe nieuwe initiatieven in staat zijn geweest om herbebossing en plantages te verbeteren. Het algemene doel van de studiedag 2011 is het onder de aandacht brengen en bediscussiëren van initiatieven op het gebied van Nieuwe Bossen in de tropen.

Het programma zal bestaan uit een reeks van presentaties & kritische discussies in de ochtend, gecentreerd rond verschillende perspectieven van belanghebbenden. Een panel van experts, gevormd door Frans Bongers en Cathrien de Pater, geeft een kritische reactie op de verschillende gepresenteerde initiatieven. Deze reactie vormt de basis voor de plenaire discussie. In de middag zal een verfrissende excursie plaatsvinden naar een Nieuw Bos op het landgoed Schovenhorst op de Veluwe.

Download as iCalendar

Period 21/10/2011
Event location Landgoed Schovenhorst, Putten Landgoed Schovenhorst, Putten
Host Vereniging Tropische Bossen (VTB)
Event URL http://www.tropischebossen.nl
Theme(s) Ecosystems
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Achtergrond en context

De VN heeft 2011 uitgeroepen als internationaal jaar van de bossen. Met het moto "Forests for People" wil de VN het publieke bewustzijn vergroten van duurzaam beheer, behoud en ontwikkeling van alle verschillende bostypen. Terwijl de VN het grote belang van bossen benadrukt stopt de Nederlandse overheid met alle specifieke bossenprogramma's en is hoofdzakelijk geïnteresseerd in bossen als leverancier van hout en koolstofopslag. Het Nederlandse beleid richt zich slechts op duurzame handelsketens en de internationale afspraken voor het bestrijden van klimaatverandering maar heeft weinig aandacht goed bos beheer en herstel.

Huidige veranderingen in het (inter)nationale economische en politieke klimaat vragen om nieuwe perspectieven voor bossen. Aanpassing van de bosbouw sector is nodig om aan de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften te voldoen. En van de perspectieven die meer aandacht verdient is die van Nieuwe Bossen, het thema van de studiedag 2011.

Nieuwe Bossen* kunnen een grote bijdragen leveren aan duurzame handelsketens en het beperken van klimaatverandering, door het verstrekken van hout en de vastlegging van CO2. Maar nieuwe bossen kunnen veel meer betekenen. Met het verdwijnen van natuurlijke bossen en de toenemende behoefte voor het behoud van de resterende bossen, kunnen Nieuwe Bossen voldoen aan de grote vraag naar hout en  ecosysteemdiensten voor de lokale en internationale gemeenschap. Echter, er zijn ook bezwaren tegen nieuwe bossen, met name tegen grote industriële plantages die bekend staan om de negatieve effecten voor de natuur, het milieu en de mens. Ook kleinschalige herbebossing- en plantageprojecten mislukken veelal als gevolg van bijvoorbeeld slecht management en onderhoud, vaak gekoppeld aan gebrek aan langdurige financiering.

Dit leidt tot de volgende probleemstelling:
Met andere woorden bieden Nieuwe Bossen perspectieven en zouden zij een groter aandeel moeten hebben in de bossen strategieën om te voldoen aan de grote vraag, of is het risico op negatieve gevolgen te groot?

De laatste jaren zijn er verscheidene initiatieven ontwikkeld om herbebossing en plantages te verbeteren en de negatieve impact van Nieuwe Bossen te verminderen of te vermijden. De private en publiek sector, net als NGO's en certificeerders zijn initiatieven gestart. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Forest Landscape Restoration’ (IUCN) en de ‘New Generation Plantations’ (WWF). Misschien kunnen deze initiatieven antwoorden geven op de bovenstaande vraag.

*Tijdens deze studiedag zijn Nieuwe Bossen gedefinieerd in brede zin om verschillende systemen van geplante bomen te omvatten, zoals plantages, secondair bos, bosherstel, herbebossing en agroforestry.

Het seminar

Dit seminar zal aandacht schenken aan de verschillende onderwerpen, conflicten en oplossingen die zijn gevonden met betrekking tot Nieuwe Bossen door middel van concrete ontwikkelingen, projecten en initiatieven uit het veld. De vraag is of en hoe nieuwe initiatieven in staat zijn geweest om herbebossing en plantages te verbeteren. Het algemene doel van de studiedag 2011 is het onder de aandacht brengen en bediscussiëren van initiatieven op het gebied van Nieuwe Bossen in de tropen.

Het programma zal bestaan uit een reeks van presentaties & kritische discussies in de ochtend, gecentreerd rond verschillende perspectieven van belanghebbenden. Een panel van experts, gevormd door Frans Bongers en Cathrien de Pater, geeft een kritische reactie op de verschillende gepresenteerde initiatieven. Deze reactie vormt de basis voor de plenaire discussie. In de middag zal een verfrissende excursie plaatsvinden naar een Nieuw Bos op het landgoed Schovenhorst op de Veluwe.

Kosten

De kosten van deze studiedag bedragen € 25,00 en voor VTB/KNBV-leden € 12,50.

Aanmelden - Registration

U kon zich vóór 7 oktober aanmelden voor de studiedag; deze inschrijvingsperiode is nu verlopen. Het maximum aantal deelnemers is bereikt; u kunt zich helaas niet meer registreren.

 

Programma

9:00 Ontvangst en koffie
9:30

Welkom en opening (voorzitter Myrthe Haase – TPAC/SMK)
Introductie van het doel en de aanpak van de dag (VTB commissie)

9:45

Presentaties bedrijfsbenadering
1. Nieuwe Generatie Plantages (‘New Generations Plantations’) wereldwijd project (Harko Koster – WWF-NL)
2. Bosaanplant in gedegradeerde Bos Reservaten in Ghana (Paul Hol – FORM Ghana)
Reactie van panel en plenaire discussie

10:45 Koffiepauze
11:00

Presentaties kleinschalige initiatieven
CO2 markten werkbaar maken voor kleinschalige producenten; een voorbeeld van duurzame ‘agroforestry’ (Andre Eitner – FLO-CERT)
Reactie van panel en plenaire discussie

11:45

Presentaties van een partnerschap
IUCN project ‘Forest Landscape Restoration’, lessen van een leer netwerk (Cora van Oosten – Wageningen Centre for Development Innovation / WU FNP Group)
Reactie van panel en plenaire discussie

12:30 Lunch
13:30

Koppelen van initiatieven, conclusies en afronding (voorzitter en panel)

13:45 Excursie Schovenhorst
15:30 Borrel