This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Nederland en de biobased economy - Workshop

See all locations on the map

“De biobased Economy staat of valt met de continue beschikbaarheid van voldoende duurzame houtige biomassa tegen aanvaardbare prijzen, en onder realistische criteria in een nieuwe markt. De potentie is er, maar het vergt tijd en maatregelen om de potentie te mobiliseren.”
De workshop gaat in op deze uitdagingen, en identificeert vervolgacties voor mogelijke oplossingen.

Download as iCalendar

Period 03/07/2014
Event location Wageningen UR Campus, Gebouw Lumen, zaal 1&2 Droevendaalsesteeg 3a, 6709 PB Wageningen
Host Alterra Wageningen UR
Contact person Gert-Jan Nabuurs & Berien Elbersen
Phone: 06 10559433
Theme(s) Ecosystems , Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

DATUM: 3 juli 2014, 12.30-18.00 uur
In het Energieakkoord is afgesproken dat mee- en bijstook van biomassa in kolencentrales niet groter wordt dan 25 PetaJoule (PJ). Hiervoor is zo’n 3,5 miljoen ton biomassa (met name hout) per jaar nodig. Daarnaast stelt het Energieakkoord in Pijler 3 een doel van een decentrale duurzame energieopwekking van in totaal 186 PJ. Als onderdeel daarvan worden genoemd: decentrale verwarming, haarden en kachels. De behoefte aan biomassa hiervoor wordt geschat op nog eens 5 à 7 miljoen ton (vooral) houtige biomassa per jaar. Daarnaast zullen ook andere sectoren van de Biobased Economy steeds meer biomassa vragen.
Het wordt een enorme uitdaging om aan deze biomassavraag te voldoen gezien de omvang, de krapte op de houtmarkt, de te bieden prijzen, en de duurzaamheidseisen inclusief de koolstofschuld-eisen.


De huidige Nederlandse houtoogst is ongeveer 0,5 miljoen ton hout per jaar; deze wordt echter primair gebruikt door de houtverwerkende industrie. Uit hergebruik van oud hout zou mogelijk een half miljoen ton hout beschikbaar kunnen komen. De rest van het Europese bos kan mogelijk een bijdrage leveren, evenals andere wereldregio’s. De potentie is groot genoeg. Maar het mobiliseren van deze vraag vergt tijd en een integrale aanpak van beleid, bosbeheer, markt- en vraagpartijen, en logistiek & techniek.


Het hele concept van de biobased economy staat of valt met de continue beschikbaarheid van voldoende houtige biomassa tegen aanvaardbare prijzen, en onder realistische criteria. We staan nu nog ver van een goed ontwikkelde duurzame markt waarin met bijvoorbeeld cascade principes een volledige bio-economie zich ontwikkelt.


Het is van belang dat we in Nederland met een hogere sense of urgency gaan nadenken over wat we zelf kunnen doen binnen Nederland en de EU om nu en de komende jaren meer hout duurzaam te mobiliseren uit onze bestaande bossen. Het stimuleren van een langjarige en stabiele markt is daarbij van groot belang.


Programma
12.30 uur: ontvangst, (koffie/thee & broodjes)
13.15 - 13.25 Opening: Gert-Jan Nabuurs (Alterra): Uitdagingen in biomassa mobilisatie
13.25 – 13.40 Dorette Corbey: Duurzaamheidscriteria: overzicht en beleid
13.40 – 13.55 Rob Cornelissen (tbc) Min I&M: Energieakkoord en houtige biomassa
13.55 – 14.10 Peter Paul Schouwenberg (Essent / TKI BBE)
14.10 – 14.25 Willem Wiskerke (Greenpeace): NGO perspectief
14.30 – 15.00 koffie/thee
Praktijk; Nederland en EU
15.00 – 15.15 Bart Dehue (NUON)
15.15 – 15.30 Henk Wanningen (SBB): Houtmobilisatie in de praktijk
15.30 – 15.45 Fokke Goudswaard (Platform bio-energie): Decentrale energiewinning: uitdagingen
15.45 – 16.00 Berien Elbersen (Alterra): Beschikbare biomassa EU
16.00 – 16.15 Jaap van den Briel (Platform Hout Nederland): Positie versterking van inzet hout(vezel) voor de Nederlandse biobased economy
16.15 – 16.30 Wolter Elbersen (FBR): Interventie
16.30 – 17.30 Discussie & identificatie vervolgacties :
 uitdagingen voor mobilisatie uit Europese en Nederlandse bos
 langjarige en duurzame markt ontwikkelen: welke incentives
 oplossingsrichtingen voor voldoende mobilisatie van houtige biomassa voor de biobased economie
 vervolgacties
17.30 – 18.00 Afsluitende borrel


Organisatie/contact
Gert-Jan Nabuurs & Berien Elbersen (Alterra)
Patrick Reumerman (BTG)
Wolter Elbersen (FBR)
Voor informatie: 06 10559433
Registratie kan per email aan maritha.debrouwer@wur.nl vóór 25 juni 2014