This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Nationale Bossenconferentie

See all locations on the map

Hoe belangrijk is bos voor Nederland? En hoe belangrijk is het bos buiten Nederland voor Nederland?

Nederland is sterk afhankelijk van bossen buiten Nederland. In directe zin omdat 90 procent van het hout dat wij gebruiken van elders komt. Daarnaast vooral ook in indirecte zin. Wereldwijde bossen zijn een opslagplaats van CO2, zuiveren lucht en water, en zorgen voor een goede bodemgesteldheid en waterhuishouding ten bate van landbouwproducten die wij importeren.

De komende jaren liggen er een aantal concrete uitdagingen voor Nederland:

  • Afgelopen zomer is op ministersniveau besloten dat Nederland samen met andere EU-landen deelneemt aan onderhandelingen over een wettelijk bindend Pan-Europees bossenverdrag. Dit verdrag moet in twee jaar tijd zijn gesloten.
  • Een andere ontwikkeling is dat de EU-bosbouwstrategie wordt herzien. De bossen in Europa moeten niet alleen voldoende duurzaam hout leveren, maar daarnaast ook biomassa voor duurzame energie-opwekking. Ook daar wordt de mening van Nederland gevraagd.
  • Tot slot vergt het kabinetsbeleid rondom natuur en bos in Nederland een andere aanpak en manier van denken.

Aan de slag dus! Deze conferentie heeft tot doel het belang van gezamenlijk optrekken
te onderstrepen en een aanzet te geven voor intensievere samenwerking wat betreft duurzaam bosbeheer.

De Nationale Bossenconferentie op 13 december wil iedereen samenbrengen die te maken heeft met bos en natuur, als beheerder, gebruiker, beleidsmaker en belangenbehartiger. Prikkelende bijdragen en een scherpe discussie geven de inspiratie tot het bundelen van kennis en kracht, om ook na 2011 het belang van bossen scherp in het vizier te houden.

Download as iCalendar

Period 13/12/2011
Event location Theater aan de Schie, Schiedam Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam
Host et Bosschap in samenwerking met Ministerie EL&I, IUCN NL en European Forest Institute (EFI)
See the agenda http://www.jaarvandebossen.nl/activiteiten/nationale-bossenconferentie/
Event URL http://bosschap.nl/nieuwsitem.aspx?i=192
Contact person Riƫtte Dekkers
Email address: aanmelding@bosschap.nl
Theme(s) Ecosystems , Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Tijd: 9.30-12.30uur
Plaats: Theater aan de Schie, Schiedam

Aanmelden: aanmelding@bosschap.nl