This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Nationaal Energiedebat 2017

See all locations on the map

Politiek en praktijk in debat over de energietransitie

Op 9 maart vindt in Nieuwspoort in Den Haag het Nationaal Energiedebat plaats. Over de onderwerpen centraal-decentraal beleid, financiering, en innovatie en draagvlak gaan experts Michael Boddeke (deA), Itske Lulof (Triodos Bank) en Ad van Wijk (TU Delft) in gesprek met zes kandidaat-Tweede Kamerleden (van CDA, GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en SP). De finale is een debat tussen alle aanwezige politieke partijen. Met als hoofdvraag: “Op welke manier gaat jullie partij bij regeringsdeelname de klimaatdoelstellingen van Parijs halen?”

Download as iCalendar

Period 09/03/2017
Event location Nieuwspoort Lange Poten 10, Den Haag
Host VVM netwerk van milieuprofessionals - Sectie Energie
See the agenda https://www.vvm.info/nationaalenergiedebat?utm_source=biodiversiteit&utm_medium=web
Event URL https://www.vvm.info/nationaalenergiedebat?utm_source=biodiversiteit&utm_medium=web
Contact person Sara Jantzen
Email address: bureau@vvm.info
Phone: 030-2322989
Theme(s)
Target group(s)

Politiek en praktijk in debat over de energietransitie

Op 9 maart vindt in Nieuwspoort in Den Haag het Nationaal Energiedebat plaats. Over de onderwerpen centraal-decentraal beleid, financiering, en innovatie en draagvlak gaan experts Michael Boddeke (deA), Itske Lulof (Triodos Bank) en Ad van Wijk (TU Delft) in gesprek met zes kandidaat-Tweede Kamerleden (van CDA, GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en SP). De finale is een debat tussen alle aanwezige politieke partijen. Met als hoofdvraag: “Op welke manier gaat jullie partij bij regeringsdeelname de klimaatdoelstellingen van Parijs halen?”

De transitie van fossiele naar duurzame energie verloopt in een langzaam tempo. Daarmee is het zeer de vraag of we de klimaatdoelstellingen van Parijs wel waar kunnen maken. Toch lijkt er van alles te gebeuren als het gaat om energietransitie. Grote windparken op zee worden gepland, er is een serieus gesprek over uitfasering van gas, gemeenten willen klimaat-neutraal worden, het aantal lokale energiecoöperaties is nog steeds groeiende.

Om al die initiatieven aan elkaar te koppelen en te zorgen voor een duurzame energievoorziening lijkt een centraal georganiseerd beleid onontbeerlijk. Tegelijk remmen centralistische structuren, publiek en privaat, allerlei creatieve initiatieven op lokaal niveau. Veel grote ondernemingen en financiers zijn zoekende naar hun rol in een veranderend speelveld. Lokale overheden en innovatieve start-ups met klimaatambities vragen om speelruimte in de nationale regels.

In het Nationaal Energiedebat leggen we de vraag voor of en hoe de energietransitie op centraal en decentraal niveau tot succes kan leiden.

De avond staat onder leiding van milieu-en energiedeskundige Jan Paul van Soest.