This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Middagsymposium Biodiversiteit Leeft!

Op donderdagmiddag 7 maart a.s. wordt voor de derde keer het Natuurplaza IWWR-RU symposium georganiseerd. Het symposium is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en terreinbeheerders die betrokken zijn bij natuurbeheer, -bescherming en onderzoek. Op het symposium komen lezingen aan bod rond de thema’s “Grazen voor biodiversiteit” en “Focussen op effectief beheer” . Natuurplaza bestaat uit stichting Bargerveen, FLORON, RAVON, Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Zoogdiervereniging. Tijdens dit symposium presenteren de bewoners van Natuurplaza en het Instituut voor Water en Wetland Research (IWWR) van de Radboud Universiteit Nijmegen recent (toegepast) onderzoek over het beheer van biodiversiteit en ecosystemen. Binnen het programma is er tijd om te netwerken en als afsluiting wordt u een drankje /hapje aangeboden.

Download as iCalendar

Period 07/03/2013
Event location Natuurplaza (gebouw Mercator 3) Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
Host Stichting Bargerveen, FLORON, RAVON, SOVON, Zoogdiervereniging, I W W R
Event URL http://natuurplaza.org/Colloquia/NatuurplazaSymposium2013.aspx
Theme(s) Ecosystems
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

De toegang is gratis, wel aanmelden

Tijd: 13.00 – 17.45 uur (twee paralellsessies)

Klik hier voor het programma (PDF)