This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event LNV Kennisdag KLIMAAT

Klimaatverandering is een dringend probleem dat invloed heeft op veel beleidsterreinen van LNV.  Bij het ontwikkelen van beleid is kennisbasisonderzoek cruciaal.

Deze dag is bedoeld om kennisbasisonderzoek over klimaat op LNV-beleidsterreinen te delen en de bruikbaarheid voor het klimaatbeleid van LNV te bespreken. Het gaat om zowel adaptatie, mitigatie als internationale aspecten van klimaatverandering. De Wageningse kennis zal op deze dag worden gekoppeld aan het in ontwikkeling zijnde LNV Klimaatverhaal.

Onderzoekers uit Wageningen komen op specifieke thema’s klimaatonderzoeken delen en toelichten. LNV beleidsmedewerkers betrokken bij beleidsontwikkeling op specifieke klimaatthema’s zullen op deze dag hun visie daarop geven.

Download as iCalendar

Period 27/09/2010
Event location Caballero Fabriek, Laurenszaal en Ketelhuis Saturnusstraat 60, DEN HAAG Saturnusstraat 60, DEN HAAG
Host LNV
Contact person Mw. Catharina Hogewoning
Email address: c.m.hogewoning@minlnv.nl
Theme(s) Ecosystems , Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Dagprogramma (voorlopig - definitieve programma wordt t.z.t. aan deelnemers gestuurd):

9:30 – ontvangst met koffie en thee
10:00-12:00 – introductie door Prof. Pier Vellinga en verschillende LNV beleidsmedewerkers over klimaatadaptatie, mitigatie en internationale klimaataspecten
12:00-13:00 - biologische lunch
13:00-13:30 - DG Wouters licht het LNV klimaatverhaal toe
13:30-15:30 – themagroepen klimaat, waarin onderzoekers en beleidsmedewerkers onderzoek en beleid op gebied van klimaat toelichten
15:30-16:00 – eindspreker
16:00-17:00 - afsluitende borrel

Aanmelden voor deze dag via onderstaande e-mail.