This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Lezing 'Op weg naar Duurzame Economische Ontwikkeling' door Hans Opschoor

In de lezing wordt eerst kort aangeduid hoe de economie eruit ziet bezien vanuit ‘het milieu’, wat ontwikkeling drijft, en hoe dat samenhangt met (veranderingen in) het natuurlijk milieu - op het niveau van ons land en op wereldschaal. Dat leidt tot een genuanceerd, maar niettemin weinig vrolijk beeld van onduurzaamheid als gevolg van economische groei, die gerelateerd kan worden aan structurele kenmerken van het economisch systeem.

Wil men duurzaamheid realiseren of op zijn minst nastreven, dan zullen er dus veranderingen moeten plaatsvinden in aard, omvang en locatie van de economische activiteiten, en willen die beklijven, dan zal er ook in het systeem het nodige moeten veranderen. Dit wordt verder geoperationaliseerd door te kijken naar productie- en consumptiepatronen die wel duurzaam zijn (een ‘groene economie’, zoals onlangs op de VN-top Rio+20 is besproken), waarbij het klimaatprobleem en de aanpak daarvan centraal staan – weer op de schaal van een Westers land, en mondiaal.

Daarna kijken we naar de soort(en) van maatregelen die de transitie richting duurzaamheid moeten bewerkstelligen in de sfeer van  consumptiepatronen/leefstijlen, maar ook innovaties in technologie en productieprocessen, en in instituties en mechanismes in het systeem, die de economie qua ontwikkelingspad moeten ombuigen tot die past binnen de ‘milieugebruiksruimte’ die de biosfeer aan de maatschappij biedt. Een cruciale vraag is, of dat in voldoende mate zal gebeuren en dat heeft alles te maken met sociaal-culturele en politiek-ideologische omslagen.  

Download as iCalendar

Period 12/12/2012
Event location Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
Host Studium Generale Leiden Universiteit
See the agenda http://voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/contact/
Event URL http://voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/eerlijk-ondernemen/12-dec-2012.html
Contact person Josette Molenaar
Email address: j.e.molenaar@sea.leidenuniv.nl
Theme(s) Ecosystems , Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Spreker
Prof.dr. J.B. (Hans) Opschoor, emeritus-hoogleraar Milieueconomie (VU, Amsterdam) en Economics of Sustainable Development (Institute of Social Studies, Den Haag), lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschapppen , lid (a titre personnel) van de VN-Commissie voor Ontwikkelings Beleid, oud-directeur Instituut voor Milieuvraagstukken

Datum/tijd: Woensdagavond 12-12-12, 19.30 tot 21.00 uur
Plaats: Zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden

Toegang gratis. Geen aanmelding nodig. Iedereen is welkom!