This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Leren van de natuur in de praktijk: duurzame innovatie bij Interface; 2e College 'Nature's Masterclass'

See all locations on the map

Evolutionair gezien is ons vermogen tot het kopiëren van gedrag een belangrijke reden van het succes van onze soort. Ironisch genoeg kopiëren we de natuur nog maar mondjesmaat. In een tijd waarin de verwijdering tussen mens en natuur niet eerder zo groot was, groeit het besef dat we op allerlei terreinen nog veel van de natuur kunnen leren. De werking van de natuur en eigenschappen van de flora en fauna die zij herbergt kan bij uitstek oplossingen aanreiken voor lastige duurzaamheidsvraagstukken – en vaak uit verassende hoeken. Dit is het domein van de biomimicry.
 
Biomimicry gaat over het nabootsen van de natuur in meer en minder alledaagse processen, producten en organisatievormen om problemen van de moderne mens en de samenleving waarin wij leven op te lossen.
 
ImpactAcademy nodigt u uit om deel te nemen aan dit tweede college uit de bijzondere collegereeks ‘Nature’s Masterclass’:
 
Leren van de natuur in de praktijk: duurzame innovatie bij Interface
Nigel Stansfield (innovatiemanager Interface) en Geanne van Arkel (duurzaamheidsmanager Interface)
Bij dit college is tevens inbegrepen een bedrijfsbezoek aan Interface.
 
De collegereeks
In deze collegereeks leveren vooraanstaande experts op het gebied van biomimicry inspirerende bijdragen die u doen verwonderen over de lessen die we kunnen leren van de natuur. Ieder van hen doet dat vanuit zijn of haar eigen invalshoek en heeft daarbij aandacht voor zowel achterliggende theorieën en concepten als de praktische toepassingen van biomimicry. Daarbij ligt de focus niet alleen om de natuur als inspiratiebron voor product- en procesinnovaties te zien – deze collegereeks gaat ook over biomimicry als inspirerend kader voor het veranderproces dat organisaties kunnen doormaken richting duurzaamheid. Zowel een bedrijfsbezoek als een rondleiding in de uit 1917 daterende Botanische Tuin van de TU Delft zijn onderdeel van deze collegereeks. Hiermee biedt deze collegereeks een unieke, verrijkende en verwonderende leerervaring waar u inspiratie en ideeën aan over houdt.
Tijd: 15.00 tot 17.30 uur.

Download as iCalendar

Period 14/05/2014
Event location Awarehouse, InterfaceFlor, Scherpenzeel Glashorst 131, 3925 BR Scherpenzeel
Host The Impact Academy
Event URL http://impact-academy.nl/home.php
Contact person Lars Moratis
Email address: lars@impact-academy.nl
Phone: 06-14247625
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Guest lecture / course Guest lecture / course

Het programma van de collegereeks Nature’s Masterclass is opgebouwd uit vier bijeenkomsten:
 
College 1 - Natuurlijk kopiëren: Flora en fauna als inspiratiebron voor duurzame oplossingen
Drs. Ylva Poelman / Prof.dr. Eize Stamhuis (directeur Bionica Innovatie- en Expertisecentrum)
 
College 2 -Leren van de natuur in de praktijk: duurzame innovatie bij Interface
Nigel Stansfield (innovatiemanager Interface) en Geanne van Arkel (duurzaamheidsmanager Interface)
Bij dit college is tevens inbegrepen een bedrijfsbezoek aan Interface.
 
College 3 - Biomimicry business change: de natuur als verandermanager
Drs. Saskia van den Muijsenberg (oprichter BiomimicyNL)
 
College 4 - Moeder Natuur als voorbeeldig ingenieur
Drs.ing. Bob Ursem (directeur Botanische Tuin TU Delft). Bij dit college is tevens inbegrepen een rondleiding in de Botanische Tuin van de TU Delft.
Data, tijd en locatie
De colleges vinden plaats op 23 april, 14 mei, 28 mei en 11 juni. Colleges 1, 2 en 3 vinden plaats in The Awarehouse bij Interface in Scherpenzeel (nabij Utrecht). College 4 vindt plaats op de TU Delft.
Colleges 1 en 2 duren van 15.00 tot 17.30. Colleges 3 en 4 kennen een iets verlate eindtijd in verband met het bedrijfsbezoek en de rondleiding in de Botanische Tuin.
 
Doelgroep
De collegereeks is toegankelijk voor alle duurzaamheidsprofessionals die zich willen laten inspireren door lessen uit de natuur waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen. Iedere andere geïnteresseerde is uiteraard eveneens van harte welkom om deel te nemen. Het is zonder meer niet noodzakelijk om een technische achtergrond te hebben om deze collegereeks te kunnen volgen.

Studiemateriaal
Deelnemers aan deze collegereeks ontvangen studiemateriaal behorend bij de diverse bijdragen om zich vrijblijvend verder te verdiepen in de materie. Het studiemateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Deelnamekosten en inschrijven
Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen aan deze bijzondere collegereeks.
Kosten: Deelname kost € 495,- (excl. BTW), inclusief studiemateriaal.

Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven? Neem dan contact met Lars Moratis van ImpactAcademy via lars@impact-academy.nl of 06-14.24.76.25.