This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Kick-off meeting Platform Succesvol Duurzaam

Op donderdag 1 november 2012 gaat het Platform Succesvol Duurzaam officieel van start met een kick-off meeting. Het Platform Succesvol Duurzaam verbindt ondernemers, experts en kennisinstellingen om onderling te kunnen sparren over thema’s als klant- en productinnovatie, duurzaam product(her)ontwerp en duurzaamheidcommunicatie. Keynote speaker is Dennis Gouka, directeur Heras B.V., die een presentatie geeft over de manier waarop zijn bedrijf de (latente) duurzame klantwens via duurzame productoplossingen omzet naar een voorsprong in de markt.

Download as iCalendar

Period 01/11/2012
Event location Centraal in Nederland Centraal in Nederland
Host FME*CWM Ondernemersorganisatie voor de Technologische Industrie
Event URL http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Kick_off_meeting_Platform_Succesvol_Duurzaam
Contact person Saskia van Toorn
Email address: saskia.van.toorn@fme.nl; annemarie.mulder@fme.nl.
Phone: (079) 353 11 98
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Het Platform Succesvol Duurzaam is bedoeld voor directie en management van MKB en MKB+ bedrijven die actief zijn in een (internationale) business-to-business omgeving. Verschillende disciplines worden verenigd in het platform, zoals algemeen management, sales & marketing, research & development en engineering. Het is dus wenselijk om met twee of meer collega's uit de verschillende disciplines te komen. Dit zorgt voor een optimale kennisverbreding en -versnelling in uw organisatie.

Gedurende een aantal maanden (her)ontwerpt u uw duurzamere product en krijgt u handvatten om dit succesvol in de markt te zetten. U gaat aan de slag met ondersteuning. Kennispartners en vakgenoten uit uw netwerk geven workshops en staan klaar om u te coachen. FME faciliteert de vorming van kennisclusters: subgroepen van bedrijven en kennispartners die elkaar verder helpen.

Programma kick-off 1 november 2012

Locatie centraal in Nederland
12.00 uur - Inlooplunch
12.30 uur - Plenaire opening
13.00 uur - Presentatie Dennis Gouka, directeur Heras B.V.
14.00 uur - Workshops
Strategisch duurzaam productbeleid en duurzaamheidcommunicatie
Duurzaam ontwerpen: methoden en tools
16.00 uur - Plenaire terugkoppeling workshops
16.45 uur - Concretisering eigen trajecten (fase 2) en vorming kennisclusters deelnemers en kennispartners
18.00 uur - Afsluiting

Het Platform Succesvol Duurzaam - powered by FME - verbindt ondernemers, experts en kennisinstellingen. De behoefte aan sparring en kennisuitwisseling vanuit de praktijk op het thema duurzaamheid blijft groeien. FME brengt in het Platform bedrijven en opgebouwde praktijkkennis (best practicus, tools etc.) vanuit eerdere initiatieven zoals de Rondetafels Duurzaam Ondernemen & Ecodesign en het FME Duurzaamheidskompas bij elkaar.

Kennispartners

TU Delft - Industrial Design
MVO Nederland
Bond Nederlandse Ontwerpers (BNO)
Adviesbureau Beco
Partners for Innovation

Aanmelden

Deelname aan het Platform Succesvol Duurzaam en de fysieke en digitale ontmoetingen is gratis voor FME-leden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Saskia van Toorn.