This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event KennisBasiscongres ‘Ondernemen met Groen’

Het KennisBasiscongres wordt jaarlijks georganiseerd door door Wageningen UR, via het WUR-brede Kennisbasisprogramma Duurzame Ontwikkeling Groenblauwe Ruimte. Financiering komt van het ministerie van EL&I. Di jaar is het congresthema "Ondernemen met Groen".

Het doel van het congres is te bepalen voor welke uitdagingen we in de komende jaren staan met betrekking tot de financiering van natuur en landschap door middel van ondernemerschap, mede in navolging van het topsectorenbeleid van het rijk. Met het oog op de topsector-agenda’s is het voor het KennisBasis-programma cruciaal dat we ons best doen om te laten zien hoe de groene leefomgeving te koppelen is aan topsectoren.

Drie inspirerende sprekers van de gouden driehoek 'beleid, ondernemers en onderzoek', Cor von Meijenfeldt (EL&I), Richard Piechocki (Rabobank Groep) en Arnold Bregt (WUR) leiden de middag in, waarna ruim gelegenheid wordt geboden voor interactieve kennismaking in drie sessies Matchmaking tussen onderzoek, overheid en bedrijfsleven op een breed scala aan onderzoeksthema's; van aquacultuur tot biomassa, van boeren voor natuur tot recreatie en groen ondernemen met veehouderij.

DG Annemie Burger (Natuur en Regio) zal onder meer zitting nemen in het slotforum. Wij hopen op een inspirerende middag waar het KennisBasis-onderzoek voor de komende jaren voor het voetlicht kan worden gebracht en vruchtbare samenwerkingen kunnen worden geïnitieerd.

Duurzame ontwikkeling van de groene en blauwe ruimte (KB-IV)

Het WUR-brede, door het ministerie van EL&I gefinancierde, Kennisbasisprogramma Duurzame ontwikkeling groenblauwe ruimte organiseert woensdag 21 september in de middag haar jaarlijkse KennisBasis-congres, ditmaal met als thema "Ondernemen met Groen. hoe de markt de natuur kan benutten en andersom".

Het doel van het congres is te bepalen voor welke uitdagingen we in de komende jaren staan met betrekking tot de financiering van natuur en landschap door middel van ondernemer-schap, mede in navolging van het topsectorenbeleid van het rijk. Met het oog op de topsector agenda’s is het voor het KennisBasis-programma cruciaal dat we ons best doen om te laten zien hoe de groene leefomgeving te koppelen is aan topsectoren.

Drie inspirerende sprekers van de gouden driehoek (beleid, ondernemers en onderzoek), Cor von Meijenfeldt (EL&I), Richard Piechocki (Rabobank Groep) en Arnold Bregt (WUR) leiden de middag in, waarna ruim gelegenheid wordt geboden voor interactieve kennismaking in drie sessies Matchmaking tussen onderzoek, overheid en bedrijfsleven op een breed scala aan onderzoeksthema's; van aquacultuur tot biomassa, van boeren voor natuur tot recreatie en groen ondernemen met veehouderij.

DG Annemie Burger (Natuur en Regio) zal onder meer zitting nemen in het slotforum. Wij hopen op een inspirerende middag waar het KennisBasis-onderzoek voor de komende jaren voor het voetlicht kan worden gebracht en vruchtbare samenwerkingen kunnen worden geïnitieerd.

Download as iCalendar

Period 21/09/2011
Event location Wageningen UR Campus Wageningen UR, gebouw Lumen (gebouw 100), Droevendaalsesteeg 3a, 6708 PB, Wageningen
Host Kennisbasisthema Duurzame ontwikkeling van de groene en blauwe ruimte (KB-IV)
See the agenda http://www.ondernemenmetgroen.wur.nl/
Event URL http://www.ondernemenmetgroen.wur.nl/
Contact person Ir. J.W.H. Elbersen
Email address: Jeanine.elbersen@wur.nl
Theme(s)
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Voorlopig Programma “Ondernemen met Groen”
hoe de markt de natuur kan benutten en andersom

12.00

Inlooplunch

13.00

Opening en introductie WUR en KB
Kees Slingerland, Algemeen Directeur, Environmental Sciences Group, Wageningen UR

13.20

Inspirerende beleidsmaker
Cor von Meijenfeldt, Ministerie van EL&I, MT van Directie NLP, Programma Ondernemen in Groen

13.40

Inspirerende groene ondernemer
Richard Piechocki, Programme Manager Partnership Rabobank-WWF

14.00

Matchmaking in 3 rondes
(kennismaken met het onderzoek, halen en brengen, 10 thematafels )

15.45

Pauze met koffie en thee

16.00

Slotforum
Annemie Burger (Ministerie van EL&I, Natuur en Regio, DG Directie),
Arnold Bregt (WUR, programmaleider KB IV),
Cor von Meijenfeldt (Ministerie van EL&I MT)
Richard Piechocki (Rabobank groep),
Daan Wensing (IUCN-NL)
Teunis Jacob Slob (Vz. Veelzijdig Platteland),
Jaap Stakenburg (Directeur Stichting IJsselland)

16.45

Afsluiting

17.00

Borrel in tuin Lumen

17.30

Einde