This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Kansen van Biodiversiteit voor jouw bedrijf!

See all locations on the map

Een duurzame omgeving, een positief imago en een sterkere natuurlijke kapitaalvoorraad!

Het Foodcluster van de Amsterdam Economic Board leert je in een inspirerende bijeenkomst meer over wat biodiversiteit en regionale vergroening jou kunnen opleveren.

10 april, van 13.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)


Download as iCalendar

Period 10/04/2014
Event location Amsterdam Economic Board, Europazaal, de Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam
Host Amsterdam Economic Board / Helpdesk Biodiversiteit & Bedrijfsleven
Event URL http://www.amsterdameconomicboard.com/agenda/1328/kansen-van-biodiversiteit-voor-jouw-bedrijf
Contact person Natasja Hulst (CREM)
Email address: info@amsterdameconomicboard.com
Phone: +31 (0)20 524 11 20
Theme(s) Ecosystems , Food
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Waarom biodiversiteit?
De aandacht voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten (het natuurlijk kapitaal) groeit sterk. Gezonde ecosystemen en biodiversiteit zijn cruciaal voor een leefbare planeet, voor de productie van voedsel en andere grondstoffen (hout, katoen, oliën, medicijnen, brandstof). Onze economie, en zeker de agrifoodsector, is direct afhankelijk van deze natuurlijke kapitaalvoorraad, die steeds sterker onderdruk staat. Het Foodcluster gaat zich met aandacht voor dit thema positief op de kaart zetten!

Het Foodcluster van de Amsterdam Economic Board leert je in een inspirerende bijeenkomst meer over wat biodiversiteit en regionale vergroening jou kunnen opleveren.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op onderstaande vragen:

  • Wat is het bedrijfseconomisch en maatschappelijk belang van zowel mondiale als regionale/lokale biodiversiteit en ecosysteemdiensten, zoals schone lucht, vruchtbare grond en goede waterkwaliteit?
  • Wat zijn de mogelijkheden om in een gezamenlijk project en/of op individueel niveau bij te dragen aan regionale en lokale vergroening? Een project als de Groene Cirkels, getrokken door o.a. Heineken is een inspirerend voorbeeld.
  • Waar biedt biodiversiteit interessante aanknopingspunten voor jouw keten, voornamelijk met betrekking tot duurzame sourcing?


Programma

  • Welkomstwoord en introductie Floor Uitterhoeve FNLI en Stephanie Wagenaar Amsterdam Economic Board
  • Kansen creëren voor natuurlijk kapitaal: Wat is het (bedrijfs)belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten? Natasja Hulst, CREM, Helpdesk Bedrijfsleven en biodiversiteit
  • Inspiratie en innovatie: Wat is mogelijk en wat is er voor nodig? Robbert Snep, Alterra en Wageningen UR
  • Jan Kempers, Heineken, over het project Groene Cirkels
  • Breakoutsessies over 'onderzoeken huidige ecosysteemdiensten en wenselijke situatie in de toekomst'.
  • Vanuit de Helpdesk Biodiversiteit & Bedrijfsleven bekijken experts van adviesbureau CREM het belang en de mogelijkheden van biodiversiteit voor jouw bedrijf. Ook kan CREM je op dit thema na de bijeenkomst gratis van advies voorzien.Meer informatie over biodiversiteit vind je op www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl.