This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Lunchlezing "Investing in healthy ecosystems makes economic sense"

Lunchlezing over de economische waarde van gezonde ecosystemen, door Patrick ten Brink (TEEB), Jetske Bouma (VU), en Jan Ernst de Groot (KLM).

Wanneer: Dinsdag 20 april 2010, 12.00 - 14.00 uur (inclusief lunch)
Waar: ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag (Multipurpose-room).

Aanmelding: zie hieronder.

Download as iCalendar

Period 20/04/2010
Event location ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag (Multipurpose-room) Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
Host ministeries van BuZa, VROM en LNV
Contact person Ruth Maassen (Schuttelaar & Partners)
Email address: rmaassen@schuttelaar.nl
Theme(s)
Target group(s)

Graag nodig ik u uit voor een Engelstalige lunchlezing over de economische waarde van gezonde ecosystemen.

Wanneer: Dinsdag 20 april 2010, 12.00 - 14.00 uur (inclusief lunch)
Waar: ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag (Multipurpose-room)

Deze lezing wordt georganiseerd door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kader van het interdepartementale beleidsprogramma Biodiversiteit.

Eind vorig jaar is het rapport ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB) voor beleidsmakers verschenen. Het doel van TEEB is de economische waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in beeld te brengen. Het rapport concludeert dat de (economische) waarde van grondstoffen en diensten die de natuur onze samenleving levert, wordt onderschat. Overheden die deze waarde integreren in hun economisch beleid kunnen een hogere economische groei realiseren. Hiermee levert TEEB een belangrijke bijdrage aan het debat over de verduurzaming van de economie.

TEEB is een internationaal initiatief, gesteund door de Europese Commissie, UNEP en een aantal maatschappelijke instituten en overheden, waaronder de Nederlandse overheid. Het brengt bestaande expertise uit wetenschap, economie en beleid bij elkaar.
Tijdens de lunchlezing wordt vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven ingegaan op de uitkomst van het rapport en worden voorwaarden voor een duurzaam economisch beleid geschetst.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 – 12.30 uur Inloop en lunch
12.30 – 13.15 uur Lezingen door:
- Patrick ten Brink, coördinator TEEB-rapport, Institute for
   European Environmental Policy
- Jetske Bouma, Institute for Environmental Studies, VU Amsterdam
- Jan Ernst de Groot, Managing Director KLM
13.15 – 14.00 uur Discussie


Deelname is gratis, maar persoonsgebonden. Wegens veiligheidsmaatregelen is aanmelding verplicht. Ik verzoek u dit voor vrijdag 16 april te doen, via een e-mail naar Ruth Maassen: rmaassen@schuttelaar.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor eventuele vragen over de bijeenkomst.

Ik hoop u op 20 april te mogen verwelkomen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Simon J. H. Smits
plv. Directeur-Generaal Europese Samenwerking

Ministerie van Buitenlandse Zaken