This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Groene Golflengte 2012

Initiatiefnemer Alterra Wageningen UR organiseert op 5 en 6 september 2012 in samenwerking met Staatsbosbeheer en GreenAlert een aantal masterclasses rondom de thema’s Biobased Energy en Gezondheid & Natuur. Inspelend op de actualiteit van de verkiezingen op 12 september dit jaar volgt op 5 en 6 september in het zendgebouw aansluitend een verkiezingsdebat over groen beleid. Een brief met aanbevelingen gaat nog dezelfde dag richting Den Haag, en zal worden overhandigd aan de formateur. We laten er geen gras over groeien.

Het evenement Groene Golflengte 2011 heeft nieuwe denkrichtingen en samenwerkingen opgeleverd voor natuur en landschap, met lovende reacties van deelnemers en betrokkenen. Dit jaar gaan we baanbrekend werk verzetten als het gaat om de rol die natuur heeft in relatie tot energie en gezondheid. Er is veel te halen, te brengen en te winnen.

Download as iCalendar

Period [05/09/2012 - 06/09/2012]
Event location Radio kootwijk Radioweg 1, 7348 BG Radio Kootwijk
Host Alterra Wageningen UR i.s.m. Staatsbosbeheer en GreenAlert
See the agenda http://www.groenegolflengte.nl/2012/wp-content/uploads/2012/07/Weekprogramma-Groene-Golflengte-2012.pdf
Event URL http://www.groenegolflengte.nl/2012/
Contact person energie: Joop Spijker, gezondheid: Tia Hermans.
Email address: info@greenalert.nl
Theme(s) Health
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Nieuw Groen bedrijven

Groene Golflengte wil op het vlak van ‘natuur en energie’ en ‘gezondheid en natuur ’ herkenbare bouwstenen leveren voor nieuwe economieën, die actief bijdragen aan een duurzame en gezonde toekomst. Groene Golflengte biedt een podium voor diverse doelgroepen die in verschillende ontwikkelingsstadia bezig zijn met een duurzame ontwikkeling van groen, energie en gezondheid. Door (product)combinaties te stimuleren van bedrijfsleven, ngo’s, overheden en burgers, die rendabele verbindingen willen leggen tussen economie en natuur. Groene Golflengte wil in beeld brengen welke rol en vorm wetenschap in deze ontwikkeling heeft.

Doelstelling

Groene Golflengte wil een bijdrage leveren aan ontwikkeling van bestaande groene product-markt-omgevingscombinaties op het gebied van natuur in relatie met energie en gezondheid.

Inspiratie en advies voor nieuwe groene product-markt-omgevingscombinaties in genoemde thema’s en een platform bieden aan groene duurzame netwerken.

Brede laag van de samenleving betrekken bij het nadenken over nieuwe natuur en nieuwe visies ontwikkelen op natuur en groen.

Meerwaarde

Groene Golflengte onderscheidt zich van reeds bestaande evenementen op het vlak van duurzaamheid en groen door:
- Focus op ontwikkelen van groene product-markt-omgevingscombinaties.
- Het verbinden van netwerken aan zowel de kennis- en productontwikkelingskant, de consumentenkant als ook op het maatschappelijk middenveld.
- Aan de hand van een interactief kunstproject, waar de beleving van natuur een belangrijke rol speelt, worden er naast wetenschap, bedrijfsleven en overheid ook andere partijen in de samenleving betrokken bij het nadenken over nieuwe visies op natuur.

Meedoen

Groene Golflengte biedt partners, bedrijven en opleidingen de mogelijkheid het platform, op een inspirerende locatie, te gebruiken voor groene business, conceptontwikkeling, onderwijs, workshop of netwerk. Het evenement kan voortborduren op de sterke basis van Groene Golflengte 2011 waarin zich een relevant debat over natuur en landschap heeft voltrokken (zie www.groenegolflengte.nl). Deelnemers en betrokken partijen hebben 2011 als ‘zeer positief’  gewaardeerd. Het grote netwerk van betrokkenen uit 2011 wordt in 2012 betrokken en verder uitgebouwd. Wij zijn als initiatiefnemer en organisatie op zoek naar financiers en partners die belang zien in het platform Groene Golflengte voor de onderwerpen ‘gezondheid & natuur’ en ‘natuur & energie’ om het programma verder uit te bouwen. Momenteel werken wij het programma verder uit. U kunt contact opnemen met de organisatie via info@groenegolflengte.nl of rechtstreeks via een van de organisatoren van Alterra Wageningen University: arjen.spijkerman@wur.nl of titus.weijschede@wur.nl.

Een (sponsor)bijdrage aan Groene Golflengte betekent:

  • Toegang tot denkkracht en nieuwe netwerken.
  • Nieuwe samenwerkingsvormen en relaties die kunnen leiden tot concrete producten en/of diensten.
  • Structurele en zichtbare bijdrage aan innovatieve en duurzame ontwikkeling van nieuw groen bedrijven in onze samenleving.
  • Invulling van MVO ambitie
  • Uitbreiden van naamsbekendheid (Groene Golflengte 2011 ontving 6000 directe contacten)