This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Extra activiteiten op Wereldbiodiversiteitsdag 22 mei in NCB Naturalis in Leiden

See all locations on the map

Op zondag 22 mei is het Wereldbiodiversiteitdag. NCB Naturalis organiseert in samenwerking met de Coalitie Biodiversiteit daarom extra activiteiten voor kinderen en volwassenen.

Download as iCalendar

Period 22/05/2011
Event location Leiden Darwinweg, Leiden
Host NCB NAturalis en Coalitie Biodiversiteit
See the agenda http://www.naturalis.nl
Event URL http://www.naturalis.nl
Contact person Emmy Mudde
Email address: emmy.mudde@ncbnaturalis.nl
Phone: 071 5687648
Theme(s) Ecosystems , Genetic Diversity , Others
Target group(s) Families , Adults , Elderly , Childeren, Primary Education , Childeren, Secondary Education
Type Guided tour Guided tour

Op zondag 22 mei is het Wereldbiodiversiteitdag. NCB Naturalis organiseert in samenwerking met de Coalitie Biodiversiteit daarom extra activiteiten voor kinderen en volwassenen.

Kinderen kunnen hun krachten tegen elkaar meten in de speurtocht 'Strijd om de diversiteit' door aan de hand van opdrachtkaarten zo snel mogelijk de bio-en geodiversiteit in Naturalis in kaart te brengen.

Volwassenen kunnen kiezen uit twee themarondleidingen: De Biodiversiteitstoer en De Verkenning. In de Biodiversiteitstoer draait alles om biodiversiteit. De toer door de tentoonstellingen van NCB Naturalis toont de enorme variatie van het leven in het heden en verleden en geeft een indruk van deze verscheidenheid. Thema’s als soortenrijke en soortenarme groepen, hotspots op aarde waar opvallend veel soorten voorkomen en ook de Nederlandse natuur komen aan bod.  In de rondleiding De Verkenning ervaar je de aarde als één groot natuurlijk systeem. De rondleider vertelt over de ontwikkeling van het leven op aarde aan de hand van bijzondere fossielen, skeletten van dinosauriërs, een mammoet en indrukwekkende dieren uit het heden, zoals de reuzenkrab.

Ook kan iedereen spelenderwijs in de Biodiversiteitsquiz ontdekken wat biodiversteit nu eigenlijk is en zijn of haar opgedane kennis van de dag testen.

In de nieuwe tentoonstelling LiveScience valt er van alles te beleven in het StudioLab.  In de interactieve theatervoorstelling kan het publiek vragen stellen aan de collectie-medewerkers van NCB Naturalis en wordt er extra aandacht besteed aan de diversiteit van schelpen. Om 11.00 en 15.00 uur start de voorstelling.

Biodiversiteit is het leven in al zijn verschijningsvormen. Het is de gevarieerdheid van leven op aarde, van de kleinste schimmel tot de grootste dieren en van de Nederlandse polder tot het tropische regenwoud. De wetenschappers van NCB Naturalis brengen de rijkdom aan soorten in kaart en onderzoeken het ontstaan daarvan.  Het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis vormt sinds 28 januari 2010 samen met het Zoölogisch Museum Amsterdam en het Nationaal Herbarium Nederland het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis.

Alle activiteiten zijn niet vooraf te reserveren en gratis met een toegangsbewijs voor het museum. Het gehele programma staat op www.naturalis.nl