This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Europa om de hoek - Kijkdagen Eur. Fonds voor Reg. Ontw. (EFRO)

In Nederland zijn er een heleboel verschillende projecten die financieel worden ondersteund door de diverse Europese fondsen. De Europese Commissie en de Nederlandse overheid vinden het belangrijk om te laten zien wat er met dit geld gebeurt. Daarom organiseren we ieder jaar de ‘Europa om de hoek Kijkdagen’.

Download as iCalendar

Period [09/05/2014 - 11/05/2014]
Event location heel Nederland heel Nederland, zie website voor projecten
Host Europa om de hoek
Event URL http://www.europaomdehoek.nl/kijkdagen
Theme(s) Ecosystems , Others
Target group(s) Adults

Het Rijk, provincies en gemeenten hebben samen met een aantal maatschappelijke organisaties een plan opgesteld waarin staat hoe Europees geld in Nederland besteed moet gaan worden. Daarvoor zijn er verschillende subsidieprogramma's opgezet. De uitvoeringsorganisaties van deze subsidieprogramma’s hebben een loket waar bedrijven en instellingen subsidie kunnen aanvragen voor projecten. Ook de Nederlandse overheid betaalt mee. De afspraak is dat er naast iedere Europese euro een Nederlandse euro wordt gelegd. Tenslotte moeten de bedrijven en instellingen die subsidie aanvragen ook zelf een deel van hun projectkosten betalen.

De 'Europa om de hoek Kijkdagen'

De Europese Commissie en de Nederlandse overheid vinden het belangrijk om te laten zien wat er in Nederland allemaal gebeurt met Europees geld. Daarom organiseren we ieder jaar de 'Europa om de hoek Kijkdagen'.

Tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen zetten een aantal, deels door Europees geld gefinancieerde, projecten hun deur voor je open en kun je zelf ontdekken wat Europa jou te bieden heeft. Ben je nieuwsgierig naar wat er tijdens de Kijkdagen bij jou om de hoek te doen is? Klik hier!

De organisatie van de Europa om de hoek Kijkdagen is in handen van de vier regionale EFRO-programma’s, het plattelandsontwikkelingsprogramma, het Europees Visserij Fonds, INTERREG Duitsland-Nederland en  Vlaanderen-Nederland, het 2 Zeeën programma, het programma Noordzee, het programma Noordwest Europa,  het programma Interregionale Samenwerking, de ministeries van I&M en EZ en de Europese Unie.

Een selectie van de deelnemende projecten