This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Duurzame Dinsdag

Op dinsdag 7 september 2010 vindt alweer de 12e editie van Duurzame Dinsdag plaats.

Namens de partnerorganisaties van Duurzame Dinsdag roept Michaela Hogenboom, jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling naar de Verenigde Naties, iedereen op tot het indienen van initiaitieven.

Uw initiatieven worden meegenomen in de jurybeoordeling en dingen mee naar landelijke prijzen. Van alle initiatieven wordt een analyse gemaakt. Op basis hiervan ontvangt het kabinet een krachtige boodschap over hoe tot een duurzamere samenleving te komen. Daarmee is Duurzame Dinsdag dé dag dat de samenleving met antwoorden komt!

Duurzaam lintje

Het Duurzame Lintje is de enige onderscheiding in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Het is bedoeld als eerbetoon aan individuen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen ten behoeve van de duurzaamheid in het algemeen.

Regionaal

Naast de landelijke editie van Duurzame Dinsdag op de eerste dinsdag van september worden er ook dit jaar regionale edities georganiseerd. Initiatiefnemers uit die provincies doen automatisch mee met zowel de landelijke als de regionale Duurzame Dinsdagen en hoeven hiervoor éénmalig een initiatief/idee in te dienen.

Download as iCalendar

Period 07/09/2010
Event location Heel Nederland Heel Nederland
Host IVN Nederland i.s.m. Nederlandse Vrouwen Raad, Nationale Jeugdraad (NJR), Syntens , Greenwish en de Provincie Zuid-Holland.
Event URL http://www.duurzamedinsdag.nl/
Contact person
Email address: www.duurzamedinsdag.nl/
Theme(s) Green and garden , Ecosystems , Food , Others
Target group(s) Adults , Childeren, Secondary Education

Om een duurzame transitie door te maken als land, zijn initiatieven vanuit de maatschappij van ongekende waarde. De overheid kan positieve randvoorwaarden scheppen, maar de mooie taak om een duurzame maatschappij echt vorm te geven ligt bij de burgers zelf. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse ambitie om de broeikasgassen uitstoot vóór 2020 met 30% te verminderen, het ministerie van VROM komt hier niet alleen uit. Gelukkig hoeven ze het ook niet alleen te doen, en jij ook niet. Dit is een mooie uitdaging om samen aan te werken en elkaar te versterken. Ook jongeren zijn een onmisbare spil hierin.

De kracht van jongeren ligt in het creatieve en innovatieve vermogen. Toegegeven, jongeren initiatieven zijn wellicht wat minder tot in de puntjes uitgewerkt, maar geeft dat? Out of the box denken gaat ons jongeren vrij natuurlijk af, en dat is zeker een meerwaarde als het gaat om het veranderen van vaste patronen in duurzamere patronen. Laten we daarom elkaar vooral inspireren! Stuur je duurzame en innovatieve initiatieven in voor Duurzame Dinsdag 2010 en laat je ideeën weerklank krijgen bij de overheid.

 

Het Duurzame Lintje
In 2008 heeft Duurzame Dinsdag het Duurzame Lintje in het leven geroepen en is ontworpen door kunstenares Iris Le Rütte. Het Duurzame Lintje is de enige onderscheiding in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Het is bedoeld als eerbetoon aan individuen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen ten behoeve van de duurzaamheid in het algemeen. Dit kan op allerlei niveaus. Van een jarenlange toewijding op lokaal gebied tot grootse doorbraken op mondiaal niveau. De introductie van het Duurzame Lintje werd in 2008 uitbundig gevierd met een ware lintjesregen. Minister Cramer (VROM) onderscheidde destijds 9 individuen met het Duurzame Lintje. Afgelopen jaar onderscheidde wederom minister Cramer (VROM) een vijftal individuen onder het uitspreken van de gevleugelde woorden:”Duurzame Dinsdag is mijn Prinsjesdag”. Een van de gelauwerden was niemand minder dan Mevrouw Irene van Lippe-Biesterfeld.