This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Duurzaam Bosbeheer en produkten uit duurzaam beheerde bossen

Hierbij nodigen wij u uit voor het openbare gedeelte van de ledenvergadering van PEFC Nederland op dinsdag 16 november a.s. Het thema zal zijn: Acties & Ambities toegespitst op duurzaam bosbeheer en producten uit duurzaam beheerde bossen.

Download as iCalendar

Period 16/11/2010
Event location Boshotel Overberg, Dwarsweg 63b, 3959 AE Overberg. Boshotel Overberg, Dwarsweg 63b, 3959 AE Overberg.
Host PEFC,
Event URL http://www.pefcnederland.nl/
Contact person
Email address: info@pefcnederland.nl
Phone: 030 693 0040
Theme(s) Ecosystems
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Welke ambities hebben de verschillende partijen in de handelsketen zichzelf gesteld en welke acties zijn hieruit voortgevloeid, met welke resultaten? Welke acties zijn nog gaande en welke ambities zijn er nog te bereiken? Hoe werkt men samen in de handelsketen om ambities te halen? Welke innovatieve oplossingen zijn er gevonden? Kortom, waar staan we en waar gaan we naar toe met Acties & Ambities rondom duurzaam?

In 6 korte en krachtige presentaties, met verschillende invalshoeken, krijgt u inspiratie om PEFC - duurzaam hout en houtproducten - in te zetten als één van de bouwstenen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in uw bedrijf.