This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Denk eens mee met de ree! Lezing/debat in het Natuurmuseum Nijmegen

See all locations on the map

Het gaat goed met de ree, en ook weer niet. Hoe is het voor een ree om te leven met de risico's van afschot, aanrijding en andere menselijke beheersmaatregelen? Op dinsdag 6 september organiseert het Natuurmuseum Nijmegen | De Bastei vanaf 20.00 uur een lezing over dit vraagstuk. De lezing duurt ongeveer twee uur met pauze. De toegang is € 3,50 per persoon (inclusief consumptie).

Download as iCalendar

Period 06/09/2016
Event location Natuurmuseum Nijmegen Gerard Noodtstraat 121, 6511 ST Nijmegen
Host Natuurmuseum Nijmegen
See the agenda http://natuurmuseum.nl
Event URL http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/lezing-de-ree/
Contact person Rik Jaspers
Email address: rik.jaspers@debastei.nl
Phone: 024-3297070
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Museum / Visitors centre Museum / Visitors centre

De ree is een beschermde diersoort in Nederland. In een halve eeuw is de reeënstand vervijfvoudigd naar ruim 100.000. Ondanks de vele ecoducten neemt het aantal aanrijdingen met reeën nog steeds toe, naar op dit moment zo'n 10.000 per jaar. Onder meer door afschot wordt geprobeerd reeënpopulaties in evenwicht te brengen met de draagkracht van hun leefgebied, om negatieve invloed op gezondheid, veiligheid, natuur en landbouw te beperken.
 
Natuurbescherming brengt altijd dilemma's met zich mee. Hoe weeg je de verschillende belangen van mens en dier?
 
In de lezing leggen twee professionele beheerders vanuit hun eigen praktijk en verantwoordelijkheid uit hoe zij de afweging maken. Ze nodigen het publiek uit om hierin kritisch mee te denken.
 
Olga van de Veer is adviseur natuur en landschap van de provincie Gelderland. Zij geeft de eerste inleiding en belicht de ree vanuit landelijk en provinciaal perspectief. Welke maatregelen worden momenteel  in Gelderland langs rijkswegen genomen ter voorkoming van aanrijdingen van wild?
 
Peter de Beijer is jachtopziener in het Circul van Ooij. Hij zoomt in zijn inleiding in op de lokale situatie. Welk beheer en welke maatregelen zijn in de Ooijpolder aan de orde? Hoe is het verloop in de reeënstand door de tijd?  En hoe verhoudt zich dit met de ontwikkelingen in natuur en landschap in het gebied?
 
Graag vooraf aanmelden via natuurmuseum.nl/reserveren of telefonisch: 024 - 3297070.