This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event De waarde van de Nederlandse natuur

De combinatie van de termen ‘natuur’ en ‘economie’ lijkt geen gelukkige. Ze zijn als tegenstelling in ons taalgebruik terechtgekomen, en dat leidt er maar al te vaak toe dat emoties de overhand nemen op de rede. Dit congres gaat dieper in op de samenhang en relatie tussen natuur en economie. De economische wetenschap kan op een onderbouwde manier inzicht geven in de ‘onschatbare’ waarde van natuur, en omgekeerd is natuur onontbeerlijk voor economische activiteiten en biedt ze ondernemers de kans munt te slaan uit (het behoud van) hun omgeving. Het congres heeft als doel te laten zien hoe natuur en economie – in breedste zin – elkaar kunnen versterken. Drie topsprekers laten vanuit verschillende invalshoeken hun licht over de combinatie natuur en economie schijnen, waarna betrokkenen uit de regio, waaronder ondernemers, in verschillende workshops hun ervaringen op dit onderwerp delen. Het congres wordt georganiseerd door het lectoraat Geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer

Download as iCalendar

Period 30/10/2012
Event location Hogeschool van Hall/Larenstein Larensteinselaan 26A, 6882 Velp, Nederland
Host Van Hall Larenstein/WUR
Contact person Ineke Hoogland
Email address: ineke.hoogland@wur.nl
Phone: 026-3695820
Theme(s) Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

U kunt zich tot 23 oktober aanmelden via ineke.hoogland@wur.nl o.v.v. congres natuur en economie. Wilt u in de mail uw adres- en organisatiegegevens opnemen? Voor vragen kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: 026-3695820.

Het bijwonen van het congres kost 30 euro