This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event De vlindercollectie van Frans en Annie Felder

See all locations on the map

In de minitentoonstelling die het Natuurmuseum heeft gewijd aan de collectie Felder wordt uitgebreid aandacht besteed aan het verhaal van Frans Felder. Er wordt ingegaan op zijn collectie, het ontstaan ervan en het gezin Felder. Uiteraard zal er ook een deel van de verzameling te zien zijn. De tentoonstelling is te bezichtigen van 25 juli tot en met 29 september 2013.

Download as iCalendar

Period [25/07/2013 - 29/09/2013]
Event location Natuurmuseum Nijmegen Gerard Noodstrtaat 121
Host Natuurmuseum Nijmegen
Contact person Maarten van de Ven
Email address: pr@natuurmuseum.nl
Phone: 024-3297070
Theme(s)
Target group(s) Families , Adults , Elderly , Childeren, Secondary Education

In 2012 nam de familie Felder contact op met het Natuurmuseum Nijmegen met de vraag of wij geïnteresseerd waren in de vlindercollectie van hun overleden ouders, Frans en Annie. Frans Felder heeft zijn hele leven gewijd aan het verzamelen van vlinders, waarbij zijn hele familie heeft meegeholpen. Wij hadden zeker belangstelling! Het betrof immers een geweldige collectie van wel 38.000 nacht- en dagvlinders, van micro- tot macroformaat. Vooral de omvangrijke verzameling dagvlinders is erg bijzonder, omdat hij uit veel verschillende soorten bestaat.

De passie voor vlinders ontstond bij Frans en Annie tijdens een vakantie in Gerolstein, een kleine stad in de Duitse Eifel. Het is een erg stimulerende omgeving en het verzamelen zit bij de Felders in het bloed. Voor Frans waren het tot dan toe kevers die zijn belangstelling trokken. Voor Annie waren het meteen de vlinders. “Je zou er een mooi schilderij van kunnen maken.” De aandacht van Frans was getrokken en hij stapte per direct over op vlinders. Hij knutselde een vangnetje in elkaar en ving een paar mooie exemplaren voor Annie. Dit was het begin van een leven vol vlinders.