This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event De moraal van de natuurbescherming - Victor Westhofflezing 2014

See all locations on the map

De zestiende Victor Westhoff-lezing zal uitgesproken worden op woensdag 28 mei 2014 om 14:30 u in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2, Nijmegen.

Spreker: Dr. J.A. van de Gronden

Thema van de lezing:

Een onbegrepen werelddeel

Een beschouwing over de moraal van natuurbescherming

Ontvangst vanaf 14.00 uur, aanvang 14.30 uur

Download as iCalendar

Period 28/05/2014
Event location aula van de Radboud Universiteit Nijmegen Comeniuslaan 2, Nijmegen
Host Radboud Universiteit Nijmegen
See the agenda http://www.ru.nl/westhofflezing/westhofflezing/programma-2014/
Event URL http://www.ru.nl/westhofflezing/
Contact person dr. Riyan van den Born
Email address: secrwesthoff@science.ru.nl
Theme(s) Ecosystems , Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

De titel van de lezing is ontleend aan het gedicht Ethica (1949) van Victor Westhoff. Uit het gedicht spreekt een ongemak met morele vergezichten en een liefde voor het particuliere. Een eeuw eerder zou geestverwant en Nederlands natuurbeschermer van het eerste uur, Frederik Willem van Eeden nog spreken van een bezield landschap en zonder aarzeling een parallellie trekken tussen morele verheffing en natuurstudie. In onze tijd lijkt de band tussen het schone en het goede definitief doorgeknipt, terwijl wetenschappers, van oudsher de hoeders van ‘het ware', zich voor laten staan op het uitbannen van waardeoordelen. Het gevolg is een verschraald debat over het nut van de natuur, een onthechte beschrijving van opeenvolgende successiestadia van ecosystemen en een technocratisering van het natuurbeheer. Ergens moeten we op zoek naar een nieuw anker van samenhang waarbinnen de levende natuur gedijt en de samenleving floreert. Een verkenning.

Programma

14:00 Ontvangst met koffie en thee

14:30 Aanvang lezingenprogramma

Prof. dr. Joop Schaminée
Leerstoelhouder Westhoff-leerstoel Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit
Introductie De Victor Westhofflezing

Hoofdspreker: Johan van de Gronden

Co-referent: John Janssen

Uitreiking prijs en voordracht winnende presentatie van de aan de Westhofflezing verbonden
wedstrijd voor jongeren tot 27 jaar.

16:30 Sluiting lezingenprogramma

Na afloop zal er gelegenheid zijn om onder het genot van een drankje en een hapje met de sprekers van gedachten te wisselen.

Toegang
Gratis na aanmelding

Inschrijven
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze site of door een mail te sturen aan: secrwesthoff@science.ru.nl

Download poster Westhoff-lezing [download]