Het symposium

De wereld is toe aan een economie die gebaseerd is op ecologische grenzen, eerlijk delen, duurzaamheid en regionaal denken. Daar wordt flink aan gebouwd: eten uit de eigen regio en stadslandbouw zijn een trend, evenals bijvoorbeeld decentrale groene energieopwekking, elektrische auto’s, groene banken en ruil- en deelsystemen. Maar het is de vraag of al deze prachtige duurzame initiatieven daadwerkelijk leiden tot een nieuwe, veerkrachtige economie, of dat ze beperkt blijven in hun uitwerking en zo eigenlijk het oude, onduurzame systeem versterken. Hoe zorgen we voor een regionale economie die duurzaamheid stimuleert en die prima functioneert zonder groei?

The Great Transition

The Great Transition is de term die internationaal gebruikt wordt om de transitie aan te duiden van het huidige ‘oude’ systeem naar een nieuw, flexibeler systeem met andere spelregels, waarmee niet-verspillend comfort voor iedereen wordt gerealiseerd. De schaal van de regio staat daarbij centraal. Op regionaal niveau zijn de lijntjes korter en ontstaat een directere relatie tussen producent en consument.

Voor wie en waarom

Het symposium is vooral voor mensen uit de regio Utrecht die al langer op deze lijn zitten: denkers, economen en de koplopers van de duurzaamheidsbeweging. Daarnaast mensen die begrijpen dat we er niet komen met ‘green business as usual’ en die een actieve rol willen spelen bij De Grote Transitie in de regio Utrecht. We bespreken best practices, kijken tegen welke economische en juridische obstakels de duurzame initiatieven in Utrecht aanlopen en welke ruimte ze nodig hebben om echt te kunnen groeien en bloeien. Na het symposium wordt gekeken hoe de getrokken conclusies en de geformuleerde actiepunten follow-up kunnen krijgen. U wordt van harte uitgenodigd – ook als u niet in de regio woont – om een rol te spelen in de Utrechtse follow-up.