This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event De Circulaire Stad # 8: Waterinnovatie in de stad

See all locations on the map

Innoveren doe je samen: elkaars en gezamenlijke successen vieren en nagaan welke kansen er liggen om nieuwe ideeën op te pakken en uit te werken. Kom op dinsdag 15 april naar Pakhuis de Zwijger! Waternet en Pakhuis de Zwijger nodigen je uit om in gesprek te gaan over innovatiekansen op het gebied van energie en grondstoffen uit water. En hoe we deze kansen kunnen toepassen voor een duurzame stad. Zo kunnen we werkelijk circulair gaan handelen.

Download as iCalendar

Period 15/04/2014
Event location Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Host Pakhuis De Zwijger
See the agenda http://www.dezwijger.nl/98298/nl/waterinnovatie-in-de-stad
Event URL http://www.dezwijger.nl/100300/nl/de-circulaire-stad-8-waterinnovatie-in-de-stad
Theme(s) Genetic Diversity
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Maar wat is dat eigenlijk, circulair handelen? In het havengebied wordt al struviet gewonnen uit ons afvalwater. Deze kunstmest kan ingezet worden voor stadslandbouw.


Het verbouwen van kruiden is één van de functies van het Polderdak, een nieuw soort groen- en waterbergenddak waar de opvang van regenwater op afstand bestuurd kan worden. Binnenkort is de mest ook verkrijgbaar in het tuincentrum. In Amsterdam Noord wordt met broedplaats De Ceuvel praktijkervaring opgedaan met een decentrale watercyclus. Er komt niet overal een rioolaansluiting, maar een individueel grijswatersysteem en
er komen composttoiletten.

Op 15 april bespreken we bestaande projecten zoals deze Cleantech Playground en struvietwinning, maar ook de mogelijke opschaling ervan. Ook bespreken we innovatie trajecten die gestart zijn maar een extra impuls nodig hebben, zoals betere benutting van groente- en tuinafval en het inzetten van warmte uit riolering.

Laat je inspireren, ga in gesprek over hoe die impuls er voor jou uitziet, welke bijdrage jij kan leveren om trajecten verder te brengen en laat weten welke coalitie van grote en kleine bedrijven, kennisinstituten, particuliere initiatieven en/of overheden daar het best bij past.

Programma:

•13.00 - 17.30 expertmeeting
•17.30 - 19.30 marktplein & maaltijd
•19.30 - 22.00 lezing & debat
•21.30 - 23.00 borrel
Toegang is gratis. Meld je hier aan.