This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Conferentie Richting geven aan milieubeleid in de 21e eeuw

See all locations on the map

Een kwart eeuw na de presentatie van het eerste spraakmakende Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de modernisering van het milieubeleid. Voor het ministerie en een viertal andere betrokken partijen reden om op donderdagmiddag 11 december in Utrecht de conferentie ‘Richting geven aan milieubeleid in de 21e eeuw’ te organiseren.
Met inleidingen van Maurits Groen, Marjolein Demmers en Jacqueline Cramer en reactie van Chris Kuijpers
i.s.m. Ministerie van IenM, Royal HaskoningDHV, Maurits Groen *MGMC en Milieu Compact

Download as iCalendar

Period 11/12/2014
Event location Muntgebouw | Utrecht Leidseweg 90
Host VVM netwerk van milieuprofessionals i.s.m. Ministerie van IenM, Royal HaskoningDHV, Maurits Groen *MGMC en Milieu Compact
Event URL http://www.vvm.info/main.php?id=930&utm_source=biodiversiteit&utm_medium=web&utm_campaign=1211milieu
Contact person Sara Jantzen
Email address: bureau@vvm.info
Phone: 030-2322989
Theme(s) Health , Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Een kwart eeuw na de presentatie van het eerste spraakmakende Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de modernisering van het milieubeleid. Voor het ministerie en een viertal andere betrokken partijen reden om op donderdagmiddag 11 december in Utrecht de conferentie ‘Richting geven aan milieubeleid in de 21e eeuw’ te organiseren.

Met inleidingen van Maurits Groen, Marjolein Demmers en Jacqueline Cramer en reactie van Chris Kuijpers

Doel van de conferentie is het ontwikkelen van inspirerende voorstellen ten behoeve van de moderniseringsslag. Graag nodigen wij u uit aan deze discussie mee te doen. Dit doet u dan samen met drie voormalige NMP-projectleiders, direct betrokkenen bij de modernisering van het milieubeleid en enkele prominente spelers in het milieuveld. Jongeren geven eveneens hun inbreng. De uitkomsten van het symposium betrekt het ministerie bij de vormgeving van de modernisering van het milieubeleid.

Tijdens de conferentie staan vijf thema’s centraal die met name relevant zijn voor het milieubeleid in de 21ste eeuw, namelijk:

  • Klimaat & Energie,
  • Grondstofgebruik & Hergebruik,
  • Gezond & Veilig,
  • Nieuwe risico’s en
  • Groene Groei.

Het debat staat onder leiding van Job van den Berg (senior Strategy & Management Consultant Royal HaskoningDHV) en Vera Dalm (directeur Milieu Centraal en voorzitter VVM).

De conferentie wordt georganiseerd door VVM i.s.m. Ministerie van IenM, Royal HaskoningDHV, Maurits Groen *MGMC en Milieu Compact

Inschrijven & informatie: vvm.info
VVM-leden € 95,- | Niet-leden € 130,- excl. btw
Wij vinden het leuk als u via dit Facebookevent aangeeft te komen, maar uw inschrijving dient via VVM (website of e-mail) te geschieden.