This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event conferentie 20 jaar Habitatrichtlijn en LIFE in Nederland: Natuur en economie klaar voor de toekomst?!

De Habitatrichtlijn en het EU LIFE programma bestaan dit jaar 20 jaar. Wat hebben deze instrumenten betekend en wat kunnen ze nog betekenen voor het waarborgen van een vitale natuur, een gezonde ruimtelijke economie en het creëren van een vruchtbare verbinding hiertussen? Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil deze vraag graag samen met u beantwoorden en nodigt u uit voor deze conferentie.

Download as iCalendar

Period 09/11/2012
Event location Fort Wierickerschans bij Bodegraven Zuidzijde 132 2411 RX Bodegraven
Host Ministerie EL&I
See the agenda https://fd10.formdesk.com/natura2000/HR-LIFE_20_Jaar
Event URL https://fd10.formdesk.com/natura2000/HR-LIFE_20_Jaar
Contact person Marijke Andela & Anne-Marie de Wee, EL&I
Theme(s) Ecosystems
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Het programma begint om 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur (ontvangst vanaf 09.30 uur). Vult u het aanmeldingsformulier op de website a.u.b. voor 1 november in.

Vanaf NS-station Bodegraven is het mogelijk gebruik te maken van een transferbus naar Fort Wierickerschans. Aan het einde van de dag zal een bus u weer naar het station brengen om circa 16.30 uur.