This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Aanpak invasieve exoten — samen kom je verder!

See all locations on the map

Het symposium, dat de aftrap vormt van de Week van de Invasieve Exoten, inventariseert de rollen van de overheden, belangenorganisaties, onderzoeksbureaus en burgers bij de aanpak van invasieve exoten.

Download as iCalendar

Period 17/06/2016
Event location VVM bureau Arthur van Schendelstraat 800 | Utrecht
Host VVM netwerk van milieuprofessionals | sectie biodiversiteit
Event URL http://www.vvm.info/?pid=main&id=1080&utm_source=biodiversiteit@utm_medium=web&utm_campaign=0617bio
Contact person Sara Jantzen
Email address: bureau@vvm.info
Phone: 030-2322989
Theme(s) Green and garden , Ecosystems , Others
Target group(s) Adults

Een effectieve aanpak van schadelijke uitheemse planten en dieren wint snel aan belang. Zeker nu recent de Europese exotenverordening in werking is getreden. Deze voorziet in regels om de nadelige gevolgen voor de biologische diversiteit van invasieve uitheemse soorten tegen te gaan. Het wordt ook steeds duidelijker dat burgers hierbij een belangrijke rol spelen. Het symposium ‘Aanpak invasieve exoten – samen kom je verder!’ op vrijdagmiddag 17 juni belicht de kansen voor een effectieve bestrijding.

Het symposium, dat de aftrap vormt van de Week van de Invasieve Exoten, inventariseert de rollen van de overheden, belangenorganisaties, onderzoeksbureaus en burgers bij de aanpak van invasieve exoten. Daarbij gaan sprekers ook in op de rol van ICT bij het herkennen en melden van exoten. Uiteraard is er nadrukkelijk aandacht voor de vraag wat er moet gebeuren om de aanpak effectiever te maken, zowel plenair als in workshops.

Tijdens het symposium vindt tevens de presentatie plaats van de juni-editie van Tijdschrift Milieu met een themakatern over invasieve exoten. Hierin gaan diverse auteurs in op aspecten als exotenbeheer, vroegtijdige signalering, de implementatie van de Europese verordening, horizonscanning en risicoanalyse, uitheemse energiegewassen en het belang van educatie over invasieve exoten in groen onderwijs.

Met Wilfried Reinhold (platform Stop invasieve exoten), Hens Runhaar (Universiteit Utrecht & Wageningen UR), Wiebe Lammers (NVWA, team Invasieve exoten) en Maurice de la Haye (Wageningen UR & Zoogdierenvereniging).

VVM-leden € 34,50 / Studentleden € 7,50 / Niet-leden € 67,50 excl. btw